Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen förändrar organisationen för arbetet med covid-19

Illustration: Corona-virus.

Från och med den 1 november kommer vårt arbete med hanteringen av den pågående pandemin att förändras. Istället för en krisstab kommer ett kansli med en särskild samordnare att leda arbetet.

Läget ser annorlunda ut nu jämfört med i våras. Det gör att vi kan förändra hur vårt arbete med covid-19 ska se ut framöver. Med en samordnare blir uppdraget mer anpassat till den nya vardag vi befinner oss i nu, säger landshövding Jöran Hägglund.

Till samordnaren kommer flera funktioner i ett kansli att kopplas för att kunna fortsätta kunna samverka med länets aktörer samt leverera de underlag vår regering efterfrågar, fortsätter Jöran Hägglund.

Vi kommer löpande att bevaka det regionala och nationella läget och göra anpassningar för att matcha det.

Kontakt

Magnus Lindow

Enhetschef, Samhällsenheten