Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen säger ja till ansökan om att etablera en skidanläggning i Skorvdalen

Karta över Skorvdalen, Härjedalens kommun.

Länsstyrelsen Jämtlands län, har torsdagen den 1 oktober beslutat att bevilja den ansökan som gäller att skapa en skidanläggning i Skorvdalen, Härjedalens kommun.

Det är företaget Björnrike syd, BJS Utvecklings AB, som har anmält anläggande och drift av en skidanläggning.

Ett liknande men större projekt, Örndalen, tillstyrktes tidigare av Länsstyrelsen men Mark- och miljödomstolen avslog Örndalens ansökan med hänvisning till artskyddet på grund av de kungsörnar som häckar i området.

Inför denna ansökan har Härjedalens kommun bildat ett fågelskyddsområde i anslutning till anläggningen som ska bidra till att minska störningarna på kungsörn.

Den anläggning som nu planeras, inkluderar bland annat fyra liftar, sex skidnedfarter, 2 000 bäddar samt vägar inom området.

Länsstyrelsen säger ja

Vi har beslutat att bevilja företagets ansökan. Skälen är bland andra att skidområdet är mindre till ytan. Detta i kombination med fågelskyddsområdet och de villkor vi angett i beslutet, ger ett betydligt bättre skydd för kungsörnarna än tidigare alternativ, säger länsråd Susanna Löfgren.

Länsstyrelsen kommer att bedriva tillsyn. Det innebär att vi kommer att följa arbetet då anläggningen byggs. Vi kommer även att kontrollera anläggningen då den är klar och drivs.

Kungsörnarna skyddas

Härjedalens kommun har bildat ett fågelskyddsområde i anslutning till anläggningen som ska bidra till att minska störningarna på kungsörn.

Läs mer

Beslut om bifall med villkor Pdf, 2.1 MB.

Naturvårdsverkets yttrande Pdf, 400.7 kB.

Angående beslut om inrättande av fågelskyddsområde Pdf, 302.8 kB.

Skiljaktig mening Pdf, 102.3 kB.

Fakta:

  • Bolagets ansökan gäller en mindre anläggning till ytan i jämförelse med tidigare planer i samma område.
  • I ansökan ingår skidbackar, skidliftar och ny väg till området.
  • Det tidigare projektet Örndalen tillstyrktes av Länsstyrelsen då det var aktuellt.
  • Mark- och miljödomstolen överprövade Länsstyrelsens beslut 2018 och avslog Örndalens ansökan.

Kontakt

Martin Jakobsson

Miljöskyddshandläggare

Susanna Löfgren

Länsråd