Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hjälp oss stoppa de värsta djursjukdomarna

Afrikansk svinpest är en virussjukdom som drabbar tamgris och vildsvin - men inte människa. Den sprider sig snabbt i Europa och Asien. Det finns risk att vi får in sjukdomen i Sverige och det är mest sannolikt att det är vildsvin som drabbas.

Tillsammans måste vi samarbeta för att hålla Sverige fritt från de värsta djursjukdomarna. Om du är jägare har du en nyckelroll.

Afrikansk svinpest, ASF

En virussjukdom som drabbar tamgris och vildsvin men inte människa. Den sprider sig snabbt i Europa och Asien och utgör ett stort problem för grisbranschen och samhället.

Spridning kan ske mellan djur eller med material, kläder, skodon och livsmedel. Viruset överlever mycket länge i kallrökt fläsk, skinka och korv.

Det finns en tydlig risk att vi får in ASF i Sverige, och det är då mest sannolikt att det är vildsvin som drabbas.

Läs mer om ASF på SVA:s hemsida Länk till annan webbplats.

Övervakning med jägarnas hjälp

Om sjukdomen etableras i Sverige är det nödvändigt att vi upptäcker smittan snabbt så vi kan bekämpa den effektivt. Det mycket viktigt att undersöka alla självdöda vildsvin som påträffas.

Titta på film om hur du rapporterar

Detta kan jägarna hjälpa till med, och vi ber därför jägare att rapportera självdöda vildsvin.

Rapportera självdöda vildsvin till Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA, via https://rapporteravilt.sva.se/ Länk till annan webbplats.
eller genom att ringa till SVA på 018-67 40 00.

Råd till jägare

 • Släng inte resterna av din matsäck i skog och mark där vildsvin kan äta dem! Livsmedel som importerad kallrökt skinka och korv kan i värsta fall sprida ASF till vildsvinen. Därför ska alla matrester slängas i soporna.
 • Om du jagar utomlands i ASF-smittade länder kan du får smittat blod på dina kläder. Därför bör du rengöra dina kläder, skodon och utrustning från blodfläckar innan du använder dem i Sverige igen.
 • Om du har utländska jaktgäster bör du uppmana dem att rengöra kläder, skodon och utrustning på samma sätt innan de jagar i Sverige.

Svenska Jägareförbundets hemsida Länk till annan webbplats. finns mer information om ASF riktad till jägare.

Chronic wasting disease, CWD

En sjukdom som spridits bland hjortdjur i Nordamerika sedan 1960-talet. Sjukdomen, som också kallas avmagringssjuka, har även påvisats hos vildren, älg och kronhjort i Norge men även hos älg i Finland.

Samtliga påvisade fall på älg och kronhjort har hitintills varit på äldre djur. I Sverige upptäcktes den första gången våren 2020 hos två 16-åriga älgkor i Norrbotten.

Det finns olika varianter av sjukdomen. Fallen hos äldre älgar och kronhjort kan vara spontant uppkomna. Om det stämmer så kan den här varianten förväntas förekomma hos äldre hjortdjur oavsett vilket land de befinner sig i.

Den variant som upptäckts på vildren i Norge verkar istället vara smittsam och liknar mer den variant av sjukdomen som sedan tidigare beskrivits från Nordamerika.

Läs mer om CWD på SVA:s hemsida Länk till annan webbplats.

Ät inte CWD-sjuka djur!

Sjukdomen förefaller att inte drabba människa, men smittriskerna är inte helt utredda. Myndigheterna rekommenderar därför att man inte äter djur som bär på CWD.

Jordbruksverket och länsstyrelserna övervakar nu sjukdomen genom kontroll av sjuka och självdöda hjortdjur i hela landet enligt EUs rekommendationer.

Den intensivare och utökade provtagning på normalskjuten älg och slaktad ren - som genomfördes 2019 i Norrbotten - är avslutad när det gäller älg.

Nationell övervakning av CWD

För att förstå vilken variant av CWD vi har i Sverige behöver vi ta reda på mer om sjukdomens förekomst:

 1. Var i landet finns den?
 2. Hos vilka djur förekommer den?
 3. Hur ser spridningen i kroppen hos de sjuka djuren ut?

Vi kan sedan göra en bedömning av om sjukdomen förefaller smittsam och därför behöver begränsas. Eller om den är spontant uppkommen och kan lämnas utan särskild åtgärd?


För att få in den nödvändiga informationen behöver vi jägarnas hjälp med provtagning. De djurarter som ska provtas är rådjur, kronhjort och älg.

Regler för provtagningen

 • självdöda djur,
 • sjuka djur,
 • trafikdödade djur,
 • normaljagade djur som kasseras vid slakt på grund av sjukdomstecken,
 • endast djur över ett års ålder ska provtas samt
 • vid avlivning ska djuret skjutas i halsen och inte i huvudet.

Den som sänder in prover kan begära ersättning. Man kan få 450 kronor per prov. Mer information om ersättning samt blanketter finns på Jordbruksverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Maria Lundvall

Länsveterinär