Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya e-tjänster inom integrationsområdet

En nätverkskabel kopplad till en dator. Foto: mostphotos.se

Nu lanseras tre nya e-tjänster som ger de som söker medel inom integration bättre förutsättningar för att göra en korrekt ansökan.

De nya e-tjänsterna kommer att användas för att lämna in ansökan, delredovisning och slutredovisning. De tidigare blanketterna kommer att ersättas i samband med detta. E-tjänsterna kommer att användas för tidiga insatser för asylsökande (TIA), bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända (statsbidrag §37), bidrag för flyktingguider och familjekontakter (statsbidrag §37a).

Syftet med e-tjänsterna är att minska risken för felaktiga ansökningar, effektivisera administrationen, leva upp till kraven på tillgänglighet och för att digitalisera en del av arbetet.

Tidiga insatser för asylsökande

Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Kontakt

Mia Krylén

Samordnare