Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Myskoxen Brutus kommer inte att sövas och flyttas

Myskoxe. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Efter en snårig utredning av rättsläget i denna mycket ovanliga situation har Länsstyrelsens chefsjurist och berörda handläggare landat i att det saknas lagstöd för att besluta om sövning och flytt av myskoxen.

En ensam myskoxe uppehåller sig sedan en tid i Bergs kommun i Jämtlands län. Det handlar om en ensam myskoxe, Brutus, som under en tid strövat omkring i länet.

Enligt jaktförordningen får Länsstyrelsen inte fatta beslut om sövning och flytt eftersom myskoxar tillhör en särskilt skyddsvärd art enligt artskyddsförordningen.

Enligt 2§ jaktlagen är fångst av vilt att likställa med jakt. Länsstyrelsen får enligt 31 § jaktförordningen ge tillstånd till selektiv jakt på enstaka djur under strängt kontrollerade förhållanden – men inte om det enligt artskyddsförordningen är en särskilt skyddad art. Myskoxar är just en sådan särskilt skyddad art.

– Under tiden vi har arbetat med detta ärende har vi dessutom fått rapporter om att Brutus rör sig i riktning mot fjällen, så vi hoppas att han hittar hem utan någons hjälp, säger Bitti Jonasson, enhetschef på Naturvårdsenheten.

Länsstyrelsen följer utvecklingen

Myskoxar söker sig också mot barblåsta fjäll när vintern närmar sig, då deras tunga kroppar med korta ben inte klarar djup snö. Men Länsstyrelsen fortsätter att följa utvecklingen och kartlägger hur myskoxen rör sig.

– Det viktigaste just nu är att alla låter Brutus vara ifred. Myskoxar är vilda djur och det ska man respektera. Gå inte nära, sök inte upp honom. Även om myskoxar ses som fredliga djur kan de, som andra djur, bli aggressiva om de känner sig trängda, säger Bitti Jonasson.

Länsstyrelsens beslut om att avvisa begäran om sövning och flytt av myskoxe Pdf, 238.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Bitti Jonasson

Chef naturvårdsenheten