Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen och den strövande myskoxen

Myskoxe. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Det har under den senaste tiden rapporterats om den ensamma myskoxe som just nu uppehåller sig i Bergs kommun.

Det handlar om en ensam myskoxe som under en tid strövat omkring i länet. Ärendet ligger nu hos Naturvårdsverket för handläggning.

För att inte störa denna ensamma individ ska inga personer finnas närmare än 100 meter. Rekommenderat avstånd är minst 200 meter. Vi uppmanar till visad respekt och att hålla detta avstånd.

Länsstyrelsens naturbevakare har varit på plats i området. Att enstaka myskoxar lämnar sin flock är inte unikt och det är ofta svårt att återföra myskoxar till flocken, då de oftast lämnar den igen. Vi följer situationen och håller oss uppdaterade om läget.

Kontakt

Nicklas Rumm

Vilthandläggare