Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu restaurerar vi Sölvbacka strömmar tillsammans med fiskevårdsområdet

En grävmaskin som flyttar sten och skapar bland mer produktiva och varierade strandzoner.

Efter flottrensningen är vattenmiljön mer steril och fattig. Men med hjälp av en grävmaskin flyttar vi sten och skapar bland annat mer produktiva och varierade strandzoner. I framtiden blir Sölvbacka strömmar mer levande och kommer att innehålla mer fisk.

Det pågår ett restaureringsarbete i Ljungan. Därför står det en grävmaskin i Sölvbacka strömmar. Den väsnas och flyttar sten och grus. Nu ska vattendraget återställas till sitt ursprung.

Flottningen innebar att åar och älvar rensades på sten och grus. Skälet var att stockarna enkelt och obehindrat skulle flyta med vattnet utan att fastna. Timret skulle fram …

Rensningen innebar att själva livsmiljön försämrades. För fiskar, smådjur och växter innebar det svårare livsvillkor. Vattendragen rätades ut, hastigheten ökade och själva miljön försämrades.

Samarbete för att återställa

Storsjö fiskevårdsområde och Länsstyrelsen samarbetar nu för att återställa Sölvbacka. Arbetet startade sommaren 2019 och pågår fortfarande. Under dryga två månader arbetar en grävmaskin i vattnet.

- Vi tog initiativ till detta och samarbetar nu med Länsstyrelsen, säger Staffan Brandelius som är ordförande i Storsjö fiskevårdsområde.

Staffan berättar att flödet förändras, att strandzonerna blir mer varierade vilket leder till fler ståndplatser och ökad överlevnad för fiskyngel.

Bättre livsvillkor

Förutsättningarna för vattenlevande organismer förbättras generellt vid återställning. Dessutom saktar vattnet in lite så vattennivån höjs en aning, berättar Staffan Brandelius.

Gunnar Jacobsson på Länsstyrelsen samarbetar med Storsjö fiskevårdsområde. Han är på plats flera gånger under sommaren och både leder och följer upp det praktiska arbetet.

- Vi skapar en naturlig variation på botten. Det tar tid och vi kommer att hålla på åtta till tio veckor i sommar, säger Gunnar Jacobsson.

Två personer som står vid ett vattendrag. 

Länsstyrelsen leder och ansvarar för det praktiska restaureringsarbetet i Ljungan. Det innebär bland annat uppföljning på plats. Gunnar Jacobsson och Pierre Samuelsson utvärderar och planerar det fortsatta arbetet.

Kontakt