Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Invasiva främmande arter – ett hot mot den biologiska mångfalden

Blomsterlupiner.

Invasiva främmande arter är växter och djur som inte är inhemska, de sprider sig och förökar sig i snabb takt, vilket medför att de hotar att utrota den naturligt förekommande floran och faunan och är därmed ett hot mot den biologiska mångfalden.

Invasiva växter tränger ut våra ängsblommor, ett exempel är blomsterlupin som är en invasiv främmande art från Nordamerika. Många tycker att lupiner är vackra, men de är förrädiska. De sprider sig snabbt och ödelägger den naturliga växtligheten.

Är det förbjudet att ha blomsterlupiner i trädgården?

Blomsterlupin är en så kallad ”problemart” men den är inte en så kallad EU-art, vilket innebär att den ännu inte är förbjuden. Men blomsterlupin är ett problem i Jämtland och Härjedalen då den är vanligt förekommande – längs vägrenen, i skogen, vid fjällstugor och i trädgårdar – och snabbt tar över och utrotar annan växtlighet.

Invasiva arter som är EU-arter är förbjudna, vilket gäller bland annat jätteloka som är en annan invasiv art som håller på att etablera sig i Jämtland, liksom jättebalsamin.

Läs mer om invasiva främmande arter på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om blomsterlupin på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Hur sprids invasiva arter?

Blomsterlupin sprids i huvudsak via frön som kastas ut ”explosivt” från frökapslarna. Frön från frökapslarna kan leva upp till 70 år i marken. Den sprider sig även i marken via underjordiska stamdelar. Blomsterlupin kan spridas längre sträckor till exempel när trädgårdsavfall transporteras på öppna släpvagnar. Fröna sprids också lätt via vatten om de växer för nära vattnet.

Den oavsiktliga spridningen handlar ofta om okunskap, till exempel transport av trädgårdsavfall på ett öppet släp eller kompostering av trädgårdsavfall som innehåller invasiva arter.

Läs mer om hur spridning sker Länk till annan webbplats.

Hur bekämpar man invasiva arter?

Bekämpningen av invasiva främmande arter kostar samhället miljontals kronor varje år för kommuner och myndigheter. I Sverige är exempelvis blomsterlupiner inte förbjudna ännu, men i Finland är det förbjudet att sälja, odla eller inneha blomsterlupiner.

Du kan hjälpa till genom att:

Om du har blomsterlupiner på din egen mark – här får du tips på hur du kan bekämpa dem

  • Om det är många lupiner – slå blomman innan den hinner sätta frö
  • Om det är enstaka lupiner – ta bort hela växten genom att gräva eller dra upp den
  • Ta bort så mycket av lupinerna som möjligt – frön som finns kvar kan överleva länge i jorden.
  • Ta bort blommorna löpande under växtsäsongen
  • Lägg avfallet i väl förslutna genomskinliga säckar och lämna det som brännbart avfall på en återvinningscentral.

Observera att markägarens tillstånd krävs om du vill göra åtgärder på annans mark, till exempel angränsande skog eller åkermark.

Kontakt

Invasiva arter i Jämtlands län