Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt efter björn 2020

Brunbjörn. Foto: Rune Burtu.

Licensjakten får utföras inom två huvudjaktområden i länet där varje huvudområde är indelat i två delområden. Jakten pågår från 21 augusti till som längst 15 oktober 2020 och omfattar totalt 100 björnar.

Område 1, söder om Europaväg 14 (E14):

  • Högst 40 björnar får fällas, varav maximalt 20 björnar får fällas inom område 1b.

Område 2 norr om Europaväg 14 (E14):

  • Högst 60 björnar får fällas, varav maximalt 30 björnar får fällas inom område 2b.

Beräkningar som gjorts på björnstammen i Jämtlands län visar på att stammen ligger på en högre nivå än både förvaltningsmål och förvaltningsintervall. Länsstyrelsen anser att licensjakt efter björn är nödvändigt för att minska björnstammen mot förvaltningsmålet samt för att minska björnstammen i skadeutsatta områden för rennäringen.

Licensjaktbeslutet tar i sin tilldelning hänsyn till de skyddsjakter på björn som genomförts under våren 2020 då totalt 39 björnar fälldes.

Nytt telefonnummer

Från och med 2020 kommer det vara ett enda telefonnummer för att höra kvarstående tilldelning och för att rapportera fälld björn. Förut har det varit olika nummer för detta. Telefonnumret är 010-225 30 40 och det är det enda som gäller. Ringer du det numret kommer du få olika menyval som du kan välja mellan.

Jakt med hjälp av åtel

Viltförvaltningsdelegationen har beslutat om att åtel, lockbete i form av föda, ska få användas under årets licensjakt efter björn.

Mer information

Länsstyrelsen Jämtlands läns webbplats finns mer information om årets licensjakt och vad som gäller vid jakt med åtel. Det är även där du ansöker om att få anlägga åtel.

Inventering av björn

Under perioden 21 augusti till 31 oktober 2020 kommer en inventering av björnspillning genomföras i syfte att få en uppskattning av hur många björnar det finns i Jämtlands och Västernorrlands län. Det är fem år sedan en sådan inventering gjordes. Länsstyrelsen kommer informera mer om detta under sommaren.

Kontakt

Moa Walldén

Naturvårdshandläggare