Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Framsteg i arbetet mot narkotikahandel på internet

Bild på paket och påsar hos postombud.

Foto: Anna Karlsson, Länsstyrelsen Västernorrland

De fyra nordligaste länsstyrelserna har vid flera tillfällen fört fram narkotikarelaterade problem till olika departement. Regeringen beslutade därför förra veckan att starta en statlig utredning. Den ska utreda hur postlagen kan ändras. Syftet är att förhindra illegal handel.

Länsstyrelserna i de fyra nordligaste länen har sedan 2014 samarbetat i projektet ”Tillsammans mot nätdroger”. Det är ett samarbete med bland andra polis, företag, tull och kommuner.

Arbetet har skett i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Utgångspunkten var problemen med lättillgänglig narkotika i glesbygden.

- Genom projektet är vi förberedda på det förebyggande och trygghetsskapande arbete som en ändrad lagstiftning kommer att innebära, säger Anna Karlsson som arbetar som ANDTS-samordnare på Länsstyrelsen Västernorrland.

- Snart får vi ett regelverk som också innefattar bland annat illegala vapen. Det är en vinst för hela samhället och det försvårar för den organiserade brottsligheten, säger Anna Karlsson.

Internethandeln är nyare än lagstiftningen

När den nuvarande postlagen skrevs var så kallade nätdroger och internet-handel helt okända fenomen. En undersökning från 2014 visar dessutom att många postombud upplever att det är vanligt förekommande med försändelser som kan innehålla droger. Postombuden känner också en oro över att hantera dessa.

- Vi fortsätter gärna bidra med vår samlade kunskap som byggts upp genom vårt samarbete. Tillsammans står myndigheter och företag för att bidra till ett tryggare samhälle och en tryggare arbetsmiljö, säger Ulrika Viklund som arbetar med brottsförebyggande frågor på Länsstyrelsen Västernorrland.

Fakta:

  • Regeringen tillsatte en statlig utredning den 7 maj 2020.
  • Utredningen ska undersöka hur postlagen kan ändras.
  • 2015 genomfördes en Sifo-undersökning som visar att allmänheten tycker att det är mycket viktigare att stoppa droger än att till varje pris värna sekretessen.
  • Regeringen vill försvåra all olaglig handel via post med bland annat narkotika, dopningsmedel, vapen och explosiva varor.
  • Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2021.

Kontakt

Anna Karlsson

Länssamordnare ANDTS-frågor

Ulrika Viklund

Samordnare för brottsförebyggande arbete