Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Det är tufft men vi kämpar tillsammans

Landshövding Jöran Hägglund

Även om vi nu har levt med coronaviruset i flera månader har kulmen ännu inte nåtts här i länet. Den bedömning som nu görs av Region Jämtland Härjedalens smittskyddsläkare är smittans topp här i länet kommer sista veckan i maj.

Redan nu är läget ansträngt på Östersunds sjukhus och vårdpersonal runt om i länet kämpar tappert. Det gäller alltså fortsatt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att belastningen på vården ska vara hanterbar.

Förändringarna i samhället, som orsakats av coronapandemin, har påverkat och kommer att påverka också många företag. Det är många som kämpar med permitteringar, varsel och omställningar. Inte minst den för länet så viktiga besöksnäringen för en svår kamp med en oviss sommar. Jag hoppas att regeringens stödpaket snart kommer att få effekt och att de många goda initiativ som syftar till att ge företagen bättre möjligheter att återhämta sig.

Som vanligt numera fylls mina dagar med samverkansmöten med en mängd olika aktörer och samtal med företag och enskilda. Allt via telefon eller digitala möten.

Landshövdingarna i landet har möten varje vecka för att både uppdatera varandra och fatta en del beslut av gemensam karaktär.

Den här veckan är utsedd till Krisberedskapsveckan 2020 och den handlar i vanliga fall om att vi alla ska ha beredskap innan något händer. Nu är vi i stället mitt i en pågående kris och arbetet ställs om för i stället hylla de alla som hjälpt till.

Själv vill jag hylla alla länsbor, alla de initiativ, alla de som ha förändrat sin vardag för att minska smittspridningen.

Jag blir stolt över att höra om olika initiativ som tas, om omställningar som görs och att vår provtagningsstrategi varit framgångsrik. Många goda samarbeten lyfts inte bara mellan regionen och länsstyrelsen utan på många olika håll.

Det är tufft, men när det behövs som mest, hjälps vi åt som bäst.

Länsstyrelsen arbetar vidare med att samordna länets olika aktörer. Vi arbetar fortsatt i stab, och kommer att fortsätta med det över sommaren. Uppgifterna handlar om rapportering till regering och myndigheter till omvärldsbevakning. För även om temperaturerna inte riktigt visar det ännu, så är sommaren på väg. Det kommer att bli en annorlunda sommar, men med varmare temperaturer blir det lättare att träffas ute med social distans och vi måste fortsätta hålla i, hålla ut och hålla kontakten. Som jag skrivit tidigare; vägen ur pandemin stavas samarbete.

Nationaldagen 6 juni närmar sig också. Som alla förstår kommer den inte att kunna genomföras som tidigare. Jag ska återkomma inom kort med mer information om hur vi gör i stället.

Jöran Hägglund, landshövding Jämtlands län

Kontakt

Jöran Hägglund

Landshövding