Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bortförda barn och unga – hur kan vi förhindra det och vad gör vi när det hänt?

En tom stol i en skolsal med texten Saknad. 

I samband med skollov finns en risk att barn och unga förs ut ur landet och lämnas kvar där mot sin vilja. Efter lovet kan elever saknas och skolbänkar gapa tomma.

Även om resandet nu på flera sätt begränsas kan vi inte bortse från risken att barn fortsatt kommer att föras ut ur landet, och att ingen märker det förrän skolstarten i augusti, säger Tone Morseth, samordnare inom Hedersrelaterat Våld och förtryck, på Länsstyrelsen Jämtlands län.

Bortförda barns och ungas utsatthet kan ses som ett av de mer inskränkande uttrycken av hedersrelaterat våld och förtryck. Samtidigt tar det utgångspunkt i mer "vardagliga" begränsningar av dessa ungas liv och drömmar. Även om risken för bortföranden ökar i samband med lov, behöver vi vara uppmärksamma på barns och ungas utsatthet under alla dagar på året.

Ju tidigare vi lägger märke till barn och unga som riskerar att fara illa, desto större möjlighet att förhindra bortföranden eller annan utsatthet.

Mer information om hedersrelaterat våld och förtryck Länk till annan webbplats.

Här finns även stödtelefonen för yrkesverksamma och ideella aktörer i dessa frågor.

Kontakt

Tone Morseth

Samordnare Mäns våld mot kvinnor