Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

När det ovanliga blir vardag

Landshövding Jöran Hägglund

Det har nu gått flera månader sedan coronaviruset först upptäcktes i Sverige. Sedan dess har situationen eskalerat och blivit en del av vår vardag.

En vardag som förändrats för många. I mitt arbete träffar jag till exempel väldigt många människor i olika möten. Frekvensen är fortsatt hög men mötena sker numera på telefon eller i videokonferenser.

Oron för smittspridning och för hur det ska gå för företag i länet och hur arbetsmarknaden påverkas har också flyttat in i våra vardagsliv. Många jag möter hade sett fram emot en fin avslutning på vintersäsongen i skidbackarna, men i stället blev det en snöplig och abrupt säsongsavslutning.

Under påsken märktes frånvaron av turister tydligt vilket visade att många tog sitt ansvar och följde Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att inte resa. Dessvärre påverkar detta även de inkomster som turismen genererar. Många av länets företag, både i och utanför besöksnäringen, börjar nu få det tufft på allvar. Samtidigt börjar regeringens stödpaket slå igenom och jag hoppas att de ska få effekt så snart som möjligt, för hjälpen behövs.

I länet finns också flera goda initiativ som syftar till att ge företagen bättre möjligheter att återhämta sig. Ett sådant är Jämtland Härjedalen Turism som tillsammans med Region Jämtland Härjedalen startar utbildningen Turism Post Corona 2020 riktad till företag i besöksnäringen.

Region Jämtland Härjedalens arbete med en inrättad näringslivssupport, som är en samlingspunkt för företagare för att mildra effekten av det rådande läget, är ett annat bra initiativ för att stötta utsatta företag. Det gäller att både hjälpa till här och nu, samtidigt som man blickar framåt och genomför insatser för vidareutbildning och kompetenshöjning för att länet ska kunna möta framtiden ännu starkare.

Länsstyrelsen arbetar vidare med att samordna länets olika aktörer. I vår stab arbetar varje dag ungefär 15 personer med allt från rapportering till regering och myndigheter till omvärldsbevakning. Vi har fått ett antal nya uppdrag under tiden. Ett exempel är arbetet med statligt stöd för sänkta hyror i utsatta branscher. Jag arbetar själv med att informera hyresvärdar om stödet och uppmuntra dem som har möjlighet att sänka hyrorna så fort som möjligt.

En av de många utmaningar vi i länet står inför är att säkra tillgången på både skyddsmaterial och skyddsutrustning. Jag har mött frustration hos flera av de aktörer jag varit i kontakt med och den är fullt förståelig. Ytterst handlar detta om säkerhet både för personal och för dem som behöver vård och omsorg. Länsstyrelsen har fått i uppdrag att bistå Socialstyrelsen med att samordna försörjningen. Det arbetet är nu i gång. Den första leveransen av material, utifrån det uppdraget, beräknas komma till länet inom kort.

Många jobbar hårt för att samhället ska fungera som vanligt så långt det är möjligt och särskilt inom vården är läget ansträngt. För att belastningen på vården ska vara hanterbar är det fortsatt viktigt att vi alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Inte minst är det viktigt att vi respekterar de regler som gäller vid äldreboenden. Vägen ur pandemin stavas samarbete.

Nu kommer våren och många spenderar mer tid utomhus vilket gör oss gott. Själv försöker jag passa på att ta en promenad på morgonen före jobbet. Folkhälsomyndigheten poängterar vikten av att vara ute och röra på sig. Därför ska barn- och ungdomsidrotten fortsätta, men naturligtvis med social distans. Kom alltså ihåg att hålla avstånd såväl på träningen som i affären och på uteserveringen. Det gäller för alla, var och en av oss, att bidra till att stoppa smittspridningen. Tänk vad skönt att sedan kunna säga till sig själv: jag är stolt över att jag gjorde vad jag kunde för att bidra!

Jöran Hägglund, landshövding Jämtlands län

Kontakt

Jöran Hägglund

Landshövding