Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Den här påsken kommer inte att bli riktigt som vi är vana vid

Jöran Hägglund, landshövding i Jämtlands län.

Jöran Hägglund, landshövding i Jämtlands län.

Som vi alla vet befinner vi oss i ett mycket annorlunda läge. Utan överdrift kan sägas att år 2020 har utvecklats på ett sätt som ingen kunde föreställa sig för bara några månader sedan.

Ser man till olika undersökningar som mäter vad svenska folket oroar sig mest för, så har risken med en pandemi kommit långt ner på listan.

Jag har också haft möjligheten att delta i olika arbeten med riskhantering, såväl inom offentlig som privat verksamhet. Ingenstans under de senaste åren har risken för en pandemi med de följder vi nu ser kommit upp som ett av de mest troliga förloppen.

Och precis så är det med kriser och katastrofer, de dyker upp när vi minst anar det.

Verkligheten överträffar i stort sett alltid dikten. Vi minns hanteringen av den senaste krisen när vi ska förutse nästa. I vårt län minns vi skogsbränderna för två år sedan. På nationell nivå är det kanske framför allt finanskrisen 2008 eller de dramatiska bilderna från Drottninggatan 2017 som präglar tankarna på nästa händelse.

Den som i början av januari hade sagt att innan påsk kommer hälften av världens befolkning att sitta i karantän, utegångsförbud kommer att gälla i många länder, det mesta av affärslivet kommer att ligga nere och en livsfarlig pandemi finns över hela jorden, hade definitivt haft svårt att bli trodd.

Länsstyrelsens viktigaste uppgift som myndighet under krisen är att fullgöra vår samhällsviktiga verksamhet med att samordna insatser i länet. Det handlar bland annat om att samla alla berörda aktörer, säkerställa att rätt resurser finns tillgängliga vid rätt tillfälle, att arbetet med krisen genomförs strukturerat och professionellt och att kommunikation i sin breda bemärkelse fungerar. En annan viktig del i länsstyrelsernas uppdrag är att rapportera till bland andra regeringen, som ska ha information vid givna tidpunkter.

Efter skogsbränderna 2018 vet vi att entusiasmen hos alla att bedriva arbete med krishantering är stor. Åtminstone inledningsvis. Utmaningen är att säkerställa uthållighet och ork att bedriva fortsatt arbete under lång tid. Kanske under många månader. Och det är precis det vi gör nu. Det är därför vi på Länsstyrelsen, i länets kommuner och i Region Jämtland Härjedalen säkerställer att det finns kontinuitet bland personalen, att vi prioriterar om uppgifter och att vi låter allt fler att arbeta hemifrån om arbetet så medger. Vi gör det av omsorg om de vi är till för, om medarbetarna och för vår förmåga att leda arbetet inom länet under lång tid.

Och jag kan intyga att länets samverkan fungerar bra. Det finns en beslutsamhet och långsiktighet från alla; politiker såväl som tjänstemän, att den här krisen ska klaras av.

Jag är övertygad om att en stor anledning till att vi hittills klarat oss relativt bra i vårt län är för att vi alla hjälps åt på ett föredömligt sätt att skydda våra äldre, att undvika stora folksamlingar och att ta det personliga ansvaret som krävs för att motarbeta smittspridningen.

Samtidigt ser vi stor påverkan inom flera verksamheter, framför allt inom sjukvården och i kommunernas omsorgsverksamhet. Många sliter hårt för att få verksamheten att gå runt.

Vårt näringsliv möter mycket stora utmaningar. Besöksnäringen är utsatt för ett aldrig skådat bortfall och tillverkningsindustrin varslar personal i allt större omfattning. Regeringens olika paket för att mildra effekterna har effekt, men fler åtgärder behövs.

Det är viktigt att också ta tillfället i akt, under krisen, att rusta för tiden efteråt. Genom fortbildning och olika utbildningsinsatser ska vårt näringsliv stå bättre rustade än innan. Viktigt är dock att på alla sätt undvika konkurser bland företagen och därmed riskera att viktiga tillgångar splittras och lämnar länet.

Även om påsken 2020 för många inte blir som den brukar så hoppas jag verkligen att var och en av oss kan ta sig den ledighet som situationen medger. Att hämta andan några dagar om det finns möjlighet. Det behöver vi alla.

För det är precis som Hans Majestät Konungen sa i sitt tal till folket:

”Oavsett hur djup eller långvarig krisen blir, så tar den förr eller senare slut.”

 

Jöran Hägglund, landshövding

Kontakt

Jöran Hägglund

Landshövding

Anneli Zetterström

Landshövdingens sekreterare