Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen om pandemins inverkan på länet

Landshövding Jöran Hägglund

Coronaviruset har på många sätt vänt vårt samhälle upp och ned. Många är oroliga. Oroliga över nära och kära, sin ekonomiska situation och över att själva bli smittade. Vi matas oavbrutet av budskap från myndigheter, kommuner, andra aktörer och inte minst från medias rapportering.

Det finns två vågskålar i denna situation. I den ena finns självklart hälsan och den smittspridning som denna pandemi faktiskt handlar om. I den andra de följdverkningar som situationen bidrar till – ekonomi och våra jobb. Det är inte alltid en enkel avvägning som ska göras för att hålla en så god balans som möjligt mellan dessa och till sist så påverkar det ena det andra. Att bromsa spridningen av corona har hela tiden varit ledstjärnan i samhällets arbete. Effekterna av det har blivit ett allt mer nedstängt samhälle med en mycket svår situation för många företagare.

Vårt län har under den senaste tiden hamnat i fokus då debatten om tillresta turister till våra skidorter varit het, både inom länet men också nationellt. I början av denna vecka gick Skistar ut med nyheten att de tänker stänga sina skidanläggningar efter dialog och rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Flera skidanläggningar hängde på. På flera ställen stoppas även underhållet av längdskidspår för att minska antalet tillresta och därmed risken för smittspridning.

En röd tråd genom hela denna pandemi är att Sverige följer de rekommendationer som våra expertmyndigheter ger. Jag tänker då särskilt på Folkhälsomyndigheten. Vårt land har utmärkt sig internationellt för den väg Sverige väljer att gå med rekommendationer och vägledning före förbud och inskränkningar, även om de senare förekommer. Ibland kan budskapen upplevas som tvetydiga. Någon som blev extra aktuellt i samband med frågan om skidanläggningarnas verksamhet över påsk. Inte minst jag själv efterlyste tydlighet i frågan. En av våra nationella tidningar uppmärksammade detta i en artikel med rubriken ”Landshövding kritisk: Dubbla budskap”. Nu vet vi utfallet och jag vill återigen understryka att detta inte är någon enkel uppgift för det offentliga Sverige. Jag har fortsatt högt förtroende för expertisen.

Till alla besökare i vårt län vill jag säga: Tack för att ni gästar oss. Tack också för att ni visar förståelse i en svår situation. Nu är inte bästa tillfället att resa hit, men ni ska veta att vi hälsar er varmt välkomna tillbaka när krisen är över. Och tack alla skidanläggningar för ert ansvarstagande.

Länsstyrelsen och andra offentliga organisationer arbetar sedan flera veckor i stab. I Länsstyrelsens fall arbetar i dagsläget runt tjugo personer med coronasituationen och uppdraget är dels att samordna länets aktörer för att samhällets resurser ska användas så effektivt som möjligt, dels att samla in information från länet och rapportera in den till regeringen.

Läget i länet har redan påverkats av pandemin:

  • När det gäller vården är Länsstyrelsens bedömning att påverkan är betydande, detta beror framför allt på att det i vissa kommuner råder brist på skyddsutrustning och personal.
  • Förutom ett samverkansbehov när det gäller skyddsutrustning finns det också behov av samverkan när det gäller hur vi kommunicerar budskap.
  • Näringslivet har påverkats mycket. Framför allt besöksnäringens olika delar; hotell, restauranger, skidanläggningar.

Just nu ser vi att regeringens åtgärdspaket börjar ta form och delar kommer att komma som uppdrag till länsstyrelserna. Tillfälliga rabatter för fasta hyreskostnader i utsatta branscher är ett exempel, kartläggning av behov av skyddsutrustning hos kommunerna ett annat. Vi förbereder oss nu för att kunna genomföra uppdragen på ett så bra sätt som möjligt, så fort de är utformade.

Med skogsbränderna 2018 färskt i minnet vet vi att det finns väldigt många kompetenta människor med stort hjärta i vårt län som tar sig an uppgifterna. Tillsammans kan vi göra skillnad. Det handlar om allt ifrån att ha krishantering i sin arbetssituation, som till exempel den hårt prövade vårdpersonalen, till att vara en god medmänniska. Vi kan tillsammans hjälpa dem som har det svårt i sitt vardagliga liv. Hjälpa våra äldre med att handla eller ringa till dem lite oftare än vanligt är några enkla men väldigt viktiga saker vi kan göra. Andra exempel är att handla i lokala butiker eller varför inte köpa hämtmat från någon restaurang?

Som landshövding vill jag även lyfta fram vikten av att följa ansvariga myndigheters rekommendationer. För mer information besök www.krisinformation.se Länk till annan webbplats. regelbundet.

Den här situationen kommer inte att gå över i en handvändning men jag är övertygad om att om vi alla hjälps åt i stort och smått så kommer vi att ta oss igenom även det här. Jag och mina medarbetare på Länsstyrelsen fortsätter göra allt vad vi kan, så att vi som lever och verkar i Jämtlands län får de bästa förutsättningarna att ta oss igenom detta.

 

Jöran Hägglund, landshövding

Kontakt

Jöran Hägglund

Landshövding