Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lodjur var smittade med trikiner

Ett lodjur i snö. Foto: mostphotos.se

Två lodjur som sköts under licensjakten i mars 2020, bar på trikinsmitta. Djuren fälldes i Åre och Krokoms kommuner.

Vad är trikiner?

Trikiner är en liten mask som infekterar framför allt rovdjur och allätare. Vildsvin, björn, varg, räv och lo, är djurslag som kan bära på parasiten. Även människor kan infekteras.

  • Maskens larver finns i muskulaturen, alltså i köttet. Om ett annat djur - eller en människa - äter köttet, utvecklas larverna till en mask i tarmen.
  • Masken lägger nya larver som sprids i kroppen och hamnar i muskulaturen på djuret eller människan.
  • Hos människor ger infektionen sjukdomssymtom som feber och muskelsmärta.

Dör vid högre temperatur än 68 grader

Larverna dör om köttet hettas upp över 68 grader.

– Fynden på lodjuren påminner oss om att vi har trikinsmitta hos vilt även i vårt län, säger länsveterinär Åsa Regnander Dahl.

Undersök köttet

– Björn- och vildsvinskött måste alltid trikinundersökas om det ska säljas. Det är en rekommendation att man undersöker köttet även när man själv ska äta det, säger Åsa Regnander Dahl

Frysning räcker inte

Att bara frysa köttet är inte en säker metod för att döda trikinerna. Kallrökta charkprodukter som inte upphettats över 68 grader är den vanligaste smittvägen för människa.

Kontakt

Åsa Regnander Dahl

Länsveterinär