Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Flera fall med salmonella på katter i länet

Länsstyrelsen har den senaste tiden fått in flera rapporter om salmonella på katter i hela länet. Salmonella är en bakteriesmitta som kan drabba olika slags djur och även människor. Småfåglar bär ofta på smittan och när katter äter infekterade fåglar blir de smittade och sjuka.

Att mata småfåglar är en smittorisk både för katter och människor. Om man ändå vill göra det är det viktigt att tänka på handhygienen både efter fågelmatningen och efter städning av kattlådan.

Eftersom även lantbruksdjuren kan smittas av salmonella avråder vi definitivt från fågelmatning i närheten av ladugårdar, säger länsveterinär Åsa Regnander Dahl.

Både katter och gnagare kan sprida smittan till lantbruksdjuren och därmed in i livsmedelkedjan. Skulle en gård med lantbruksdjur bli smittad med salmonella vidtar myndigheterna omfattande åtgärder med bland annat restriktioner för förflyttning av djur och krav på omfattande sanering.

Vi har lyckligtvis inte haft några bekräftade fall av salmonella på livsmedels­producerande djur på många år i länet. Men risken ökar förstås om smittspridningen i omgivningen ökar.

Om du som kattägare arbetar med livsmedel bör du tänka på att salmonellan är spridd i länet och att rutiner för hygien vid livsmedelsproduktion därför är extra viktiga att följa.

Kontakt

Åsa Regnander Dahl

Länsveterinär