Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu förstärker vi våra smittskyddsrutiner med anledning av RS-smitta hos nötkreatur

Vi har en pågående smittspridning med RS-virus hos nötkreatur i länet. Länsstyrelsen har därför infört särskilda smittskyddsåtgärder för att förhindra smittspridning i samband med kontroll.

Det aktuella viruset RS-virus (respiratoriskt syncytialt virus) ger luftvägssymtom som hosta, feber och andningssvårigheter hos nötkreatur men det drabbar inte människor.

RS-virus är relativt vanligt förekommande i Sverige men i Jämtlands län har vi inte haft smittan på många år. Många lantbrukare är oroliga för att besättningen ska smittas om Länsstyrelsen personal kommer på kontroll.

Vi prioriterar kontroll av andra djurslag så långt det går men det är svårt att helt upphöra med kontrollerna av nötkreatur eftersom de måste utföras bland annat för att EU-stöden ska kunna betalas ut.

Vi använder alltid skyddskläder

Länsstyrelsen personal använder alltid skyddskläder som byts mellan varje besättning. I detta läge med pågående smitta har ytterligare smittskyddsrutiner införts eftersom virus kan spridas mellan gårdar genom exempelvis kontaminerade kläder och stövlar.

Rutinerna innebär bland annat att Länsstyrelsen kontaktar de djurhållare som har nötkreatur före kontroll och förhör sig om smittläget i besättningen.

Vi besöker bara de som inte har symtom

Vi åker endast till besättningar som inte har symtom på RS-smitta. Som en extra säkerhetsåtgärd åker vi dessutom endast till en nötkreatursbesättning per dag.

Vi använder i första hand gårdens egna skyddskläder och stövlar. Om skyddsutrustningen inte är ren använder vi egna skyddskläder och stövelskydd. Händerna tvättas och spritas före och efter kontroll.

Möjlighet till handtvätt och handdesinfektion ska finnas på varje gård. Efter hemkomst tvättas skyddskläderna och stövlar och utrustning tvättas och desinficeras.

Om vi ändå skulle se tecken på smitta vid kontrollen så tvättas bilen och vi besöker inga nya nötkreatursbesättningar på tre dygn.

De nya rutinerna har tagits fram i samråd med experter på området.

Kontakt

Åsa Regnander Dahl

Länsveterinär