Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

2019 skyddade vi ytterligare 4 700 hektar - en yta större än Frösön

Länsstyrelsen i Jämtlands län bildade 13 helt nya naturreservat under 2019. Dessutom beslutade vi om tre utökningar av gamla naturreservat.

Miljöbild från Acksjön med den gamla sjöbotten av kalksand

Acksjön är ett av de naturreservat som bildades i Jämtlands län under 2019. Området är sedan tidigare känt för sin mångfald av orkidéer och för den säregna miljön med en gammal sjöbotten fylld av kalksand, så kallad kalkbleke. I det bildade naturreservatet ingår också en hel del sällsynt kalkbarrskog. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

De allra flesta nybildade naturreservaten är skogsreservat. Några större finns i fjällnära skogar som Väktardalen eller utökningen av Hotagens naturreservat.

Andra exempel på mindre skogsreservat är Fagerbäcken och Revaberget.

Acksjön har en säregen natur

Ett annat område som nu blivit naturreservat är Acksjön. Det är ett område som sedan länge varit känt för sin mångfald av orkidéer och säregna miljö. Där går du på en torrlagd sjöbotten av kalksand, så kallad kalkbleke.

Markersättningar på totalt 75 miljoner kronor - för ny, skyddad natur i länet - betalades ut under 2019.

181 nya reservat i landet

Sverige fick 181 nya naturreservat 2019 och den totala ytan av naturreservat ökade med 45 000 hektar. Det innebär att ännu fler värdefulla skogar och vatten, fjäll och myrar, ängar och hagar och all dess mångfald av arter har fått ett skydd för framtiden.

Här kan ni läsa Naturvårdsverkets pressmeddelande om skyddad natur 2019. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Pär Hedberg

Naturvårdshandläggare

Per Sander

Chef Naturskydd och förvaltning