Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

I dag firar vi värdet av den biologiska mångfalden

I dag är det World Wildlife Day – en dag för jordens biologiska mångfald. De växter, djur och svampar som finns omkring oss och som tillsammans bildar ekosystem, är viktiga för oss!

Ekosystemen ger oss ren luft, mat, råvaror, medicin och naturupplevelser. Fungerande ekosystem kan också reglera klimatet, mildra naturkatastrofer samt motverka skadegörare och sjukdomar.

Vad kan du och jag göra för våra ekosystem och för den biologiska mångfalden? Mer än du kanske tror.

Här är några tips på små saker som de flesta av oss kan göra

  • Låt gräsmattan vara ogödslad.
  • Omvandla delar av din gräsmatta till äng som slås och räfsas när växterna spridit sina frön.
  • Odla buskar och träd av olika arter, gärna inhemska arter såsom sälg och blommade fruktträd.
  • Lämna både liggande och stående död ved i trädgården, gärna av olika grovlek och trädslag.
  • En mer varierad och artrik trädgård ökar mångfalden av insekter, vilket kan minska problemen med skadeinsekter.

Mata fåglarna och sätt upp en holk

  • Mata fåglarna under vintern.
  • Sätt upp fågelholkar för olika fågelarter.
  • Köp lokalproducerat kött som betat på gräsmarker (helst KRAV-märkt)
  • Sätt upp bihotell eller gräv fram lite sand för sandlevande insekter.
  • Bygg en hushållskompost och göd dina odlingar med frisk och fin mull från den, det minskar avfallshanteringen och du slipper konstgödsla dina grönsaker.

Lupiner – vackra men invasiva

Blomsterlupiner är vanliga i Jämtlands län, men ska tas bort. De konkurrerar ofta ut viktiga inhemska arter.

Observera att du ska förpacka lupiner i sopsäckar och lämna säckarna på en återvinningscentral.

Kontakt

Bitti Jonasson

Chef naturvårdsenheten