Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen deltar i Totalförsvars­övning 2020

Johan Antti, länsråd i Norrbotten, Berit Högman, landshövding i Västernorrland, överste Ulf Siverstedt, chef för Norra militärregionen, Susanna Löfgren, länsråd i Jämtlands län och Lars Lustig, länsråd i Västerbotten. Foto: David Carr/Försvarsmakten.

Johan Antti, länsråd i Norrbotten, Berit Högman, landshövding i Västernorrland, överste Ulf Siverstedt, chef för Norra militärregionen, Susanna Löfgren, länsråd i Jämtlands län och Lars Lustig, länsråd i Västerbotten. Foto: David Carr/Försvarsmakten

Under vecka 8 samlades flera aktörer på I19 i Boden för att öva totalförsvaret. Länsstyrelsen Jämtlands län deltog i övningen som syftar till att klargöra roller, ansvar, tillämpning av regelverk och arbetsformer för samverkan i en fiktiv situation där höjd beredskap råder och Sverige är under väpnat angrepp.

Totalförsvarsövning 2020 som helhet syftar till att öva skydd av samhällsviktiga funktioner, värna civilbefolkningen och försvara landet mot väpnat angrepp. Övningen består av fyra olika aktiviteter och sker på lokal, regional och nationell nivå.

Läs mer om Totalförsvarsövning 2020 på Försvarsmaktens webb Länk till annan webbplats..

I övningen deltar kommuner, länsstyrelser, myndigheter, regioner, frivilliga försvarsorganisationer med flera. Totalförsvarsövningen leds och samordnas av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten.

– Konkret ska vi höja vår egen organisations kunskap, förståelse och förmåga kring att verka i både skärpt och högsta beredskap, säger Susanna Löfgren, länsråd i Jämtlands län. Men vi övar också att tillsammans med andra organisationer gemensamt inrikta, samordna och prioritera tillgängliga resurser.

Kontakt

Susanna Löfgren

Länsråd

Patrik Lundgren

Projektledare krisberedskap