Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Licensjakt på 23 lodjur år 2020

Licensjakt på lodjur 2020 får utföras inom sju av länets åtta jaktområden för lodjur. Jakten får utföras från och med 1 mars till och med 15 april 2020 och omfattar 23 lodjur.

Lodjursstammen i länet har under ett flertal år legat över förvaltningsmålet om 24 föryngringar. Licensjaktens främsta syfte är att minska skador orsakade av lodjur för rennäringen.

Syftet med beslutet är därför att genom licensjakten nå målet för lodjursstammens storlek i länet. Samtidigt ska det tas hänsyn till de övergripande nationella målen för lodjursstammens utveckling.

Nyheter för året

Licensjakten kommer i år att innefatta sju av länets åtta områden för lodjursjakt. I område 8 kommer ingen licensjakt att genomföras.

Inom område 2 kommer jakten att riktas mot singeldjur. Där omfattas jakten av ett bakspårningskrav som finns beskrivet i beslutet.

Information om återstående tilldelning

Länsstyrelsen tillhandahåller en telefonsvarare med aktuell information om hur många djur som återstår av tilldelningen i varje jaktområde.

Informationen uppdateras minst en gång per dygn eller tätare vid behov.

Denna telefonsvarare nås på 010-225 30 70.

Anmälan om fällt eller påskjutet lodjur

Rapportering av fällt lodjur ska ske snarast och senast inom en timme från den tidpunkt då djuret fälldes.

Rapportering om påskjutet lodjur ska ske snarast till telefonnummer 010-225 30 40.

Läs beslutet Pdf.

Läs mer om jakt på lodjur

Kontakt

Moa Walldén

Naturvårdshandläggare

Nicklas Rumm

Vilthandläggare