Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Öppna vattendrag och vatten på isar på våra skoterleder

Länsstyrelsen vill varna för att många av våra skoterleder är olämpliga att köra på just nu av säkerhetsskäl. Det kan vara svårt att upptäcka blöta myrar och isar samt öppna vattendrag under det nyfallna snötäcket.

På andra platser i länet kan snötäcket vara så tunt att man riskerar att köra sönder marken, och då är inte körning tillåten på skoterleden.

Vi hoppas på mer snö och kyla så att skoterlederna kan nyttjas på ett säkert och hållbart sätt så snart som möjligt. Till dess, var försiktiga!

Du kan läsa mer om vad som gäller vid körning med snöskoter Länk till annan webbplats. på vår hemsida om motortrafik i naturen.

Vi har även en karttjänst för skoteråkare Länk till annan webbplats. där det framgår vilka leder som Länsstyrelsen förvaltar.

Kontakt

Malin Boström

Naturvårdshandläggare