26 sep 2024 klocka 09.00 - 11.30

Idrottaren och spel om pengar, vilken koppling finns?

Ishockeyspelare.

Vill du höja din kunskap om spel om pengar bland unga idrottare? Är idrottare och fysiskt aktiva mer sårbara för spelproblem? Under en förmiddag får ni chans att fördjupa era kunskaper och samtidigt höra hur man kan möta unga i frågan.

Du kommer att få möjlighet att lyssna på forskare och ett gott exempel från ett elitidrottsgymnasium i norrlänen på hur man kan arbeta främjande i samverkan med eleverna.

Länsstyrelserna i Jämtland, Norrbotten, Västernorrland och Västerbotten bjuder in dig att delta. Dagen arrangeras inom ramen för vårt förebyggande uppdrag inom alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar. Sprid gärna denna inbjudan till personer i ditt nätverk som skulle vara intresserad av att delta.

För vem?

Utbildningsdagen riktar sig till dig som arbetar i skolan, inom idrottsverksamhet, civilsamhälle, förebyggande verksamhet så som ANDTS-samordnare, fältare eller dig som är intresserad av frågan.

Program

9.00–9.15 Inledning

9.15– 10.00 Vilken koppling finns mellan idrott och spel om pengar? Anders Håkansson, läkare och professor, Lunds universitet.

10.00–10.15 Paus

10.15–10.45 Ungas fysiska aktiviteter på fritiden och användning av ANDTS -resultat från den nationella skolundersökningen.

Johan Svensson, utredare med forskningskompetens, Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning.

10.45– 11.05 Vad säger våra elitidrottande ungdomar om spel och spelberoende?

En intervjuundersökning på Umeå Elitidrottsgymnasium om hur det är på skolan och hur ungdomarna tänker att vi kan arbeta hälsofrämjande och förebyggande när det gäller spel om pengar och risk för spelberoende.

Maria Burström, Specialpedagog och Anna Löfhede, Socionom och kurator, Umeå Elitidrottsgymnasium.

11.05–11.30 Reflektion och avslut.

Var:
Digitalt möte.
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
25 sep 2024

Kontakt

Länsstyrelsen Jämtlands län

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss