23- 24 okt 2024 klocka 12.00 - 14.00

Hållbar utveckling i fjällen

Alla vill vara i fjällen, samtidigt och på samma plats – hur kan vi balansera behov och anspråk? Det är temat för Fjällkonferens 2024 som hålls på Holiday Club i Åre.

åreskutan i höstfärger

Varmt välkommen till Fjälldelegationens femte konferens på temat Hållbar utveckling i fjällen. Denna gång är fokus på olika intressens och näringars behov och anspråk på fjällvärldens mark, vatten och naturresurser – och hur vi kan jobba tillsammans för att balansera dessa.

Vi kommer bland annat att titta närmare på betydelse och påverkan av samhällsomvandlingen i fjällnära områden, industri och samhällsbyggnad samt besöksnäring, friluftsliv och rennäring. Vi kommer också att diskutera möjliga vägar framåt för att åstadkomma en hållbar utveckling.

Landshövdingarna från Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län kommer att delta, liksom representanter för nationella och regionala myndigheter, fjällkommuner, företag, organisationer, rennäringen och forskningen. Statssekreterare Sara Modig, klimat- och näringslivsdepartementet medverkar.

Observera! Konferensen är flyttad till Holiday Club i Åre, ett stenkast från järnvägsstationen.

För vem?

Konferensen vänder sig framför allt till tjänstepersoner i landets fjällkommuner, fjällän, regioner och nationella myndigheter, kommunpolitiker, regionpolitiker och riksdagsledamöter, samt representanter för olika näringar och intressen.

Länsstyrelsen Jämtlands län är värd för konferensen.

Arrangör

Fjälldelegationen, det vill säga landshövdingarna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Dalarnas län. Jämtlands län är värd för konferensen.

Moderatorer

Anders Esselin, Man & Nature AB, och länsråd Susanna Löfgren, Länsstyrelsen Jämtlands län

Konferensavgift och sista anmälningsdag

Enkelrum 2 600 kronor per person, exklusive moms

Dubbelrum 2 100 kronor per person, exklusive moms

Priset inkluderar en övernattning med frukost, lunch och fika dag ett och två samt middag (varmrätt och efterrätt) dag ett. Alkoholfri dryck och kaffe/te ingår till middagen, eventuell övrig dryck betalas separat på anläggningen.

Sista anmälningsdag är den 15 september.

Resealternativ

Resa bokas och bekostas av deltagarna. Järnvägsstationen i Åre ligger i direkt anslutning till Holiday Club. Närmaste flygplats är Åre Östersund Airport, 90 km från Åre.

Preliminärt program för konferensen

Preliminärt program 23 oktober

12:00 Lunch

Inledning

13:00 Välkomna

Marita Ljung, landshövding i Jämtlands län

13:05 Fjälldelegationen och delegationens konferenser

Moderatorer och landshövdingar

Block 1: Industri och samhällsbyggnad

13:20 Inledning

Lotta Finstorp, landshövding i Norrbottens län

13:30 Den (gröna) omställningen i norra Sverige

Rikard Eriksson, professor i ekonomisk geografi vid Umeå universitet

14:05 Bensträckare

14:15 Gruvnäringen

Maria Sunér, VD SweMin

14:40 Skogsnäringen

Viveka Beckeman, VD Skogsindustrierna

15:05 Paus

Block 2: Besöksnäring och friluftsliv

15:35 Inledning

Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbottens län

15:45 Besöksnäringen och friluftslivet

Peter Fredman, professor i naturturism vid Mittuniversitetet

16:20 STF:s arbete för ett hållbart friluftsliv

Maria Ros Hjelm, generalsekreterare STF

16:45 Bensträckare

16:50 VX-metoden – för en mer hållbar besöksnäring i praktiken

Annika Sandström, regionturistchef Region Västerbotten

17:05 Naturturismföretagare som arbetar enligt VX-metoden

Erika Fogelberg, verksamhetsansvarig, Tunet i Hemavan AB

17:15 Frågor om hållbar turism enligt VX-metoden

Avslutning

17:25 Vad vill politiken?

Sara Modig, statssekreterare Klimat- och näringslivsdepartementet

18:00 SLUT

19:00 Middag

Preliminärt program 24 oktober

Block 3: Rennäring

08:00 Välkomna tillbaka

08:05 Inledning

Marita Ljung, landshövding i Jämtlands län

08:15 Rennäringen

Anna Skarin, professor i renskötsel SLU

08:50 Rennäringen i praktiken

Matti Blind Berg, ordförande, Svenska Samernas Riksförbund

09:15 Situationen i Tåssåsens sameby

Nicklas Johansson, f.d. ordförande, Tåssåsens sameby

09:30 Hållbar turismutveckling på renbetesfjäll – En metod för förändringsarbete i samverkan

Daniel Wolf-Watz, forskare Mittuniversitetet

09:45 Frågor till de två föregående talarna

10:00 Paus

Block 4: Vägar till balans mellan behov och anspråk

10:30 Inledning

Helena Höij, landshövding i Dalarnas län

10:40 Lagstiftning, rättigheter, rättvisa

Nils Hallberg, miljörättsjurist Naturvårdsverket

11:10 Varför är vi så oense – och vad kan vi göra åt det?

Jens Andersson, Naturvårdsverket

11:40 Lunch

12:40 Målkonflikter – ett internationellt perspektiv

Summering och avslut

13:40 Summering

Moderatorer och landshövdingarna

14:00 Slut på konferensen

Var:
Holiday Club, Åre
Kostnad:
Se konferensbeskrivning
Sista anmälningsdag:
15 sep 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 22 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 15 september klockan 23.59.Fakturaadress
Önskar e-faktura (ja/nej) (obligatorisk) * (obligatorisk)
Önskar e-faktura (ja/nej) (obligatorisk)


Enkel-/dubbelrum (obligatorisk) * (obligatorisk)
Enkel-/dubbelrum (obligatorisk)
Avbokningsvillkor

OBS! Avbokning efter 15 september debiteras fullt pris.

Specialkost?

Mejla oss om du har behov av specialkost.

E-post till konferensansvarig

Kontakt

Fjällkonferens 2024

Hållbar utveckling i fjällen

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss