13 okt 2023 klocka 08.15 - 16.00

Samling kring lägerelden på Jamtli

Logotyp Samling kring lägerelden

Välkommen till årets regionala kulturarvskonferens Samling kring lägerelden! En dag för att få nya tankar och idéer kring vad kulturarv är och hur det kan vara en resurs i den regionala utvecklingen i Jämtlands län.

Hösten 2022 arrangerade vi den första regionala kulturarvskonferensen Samling kring lägerelden. Det stora intresset för konferensen visade tydligt både vilken relevans kulturarv har och att det finns ett stort intresse för dessa frågor, så nu kör vi igen!

För vem?

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med, är engagerad inom eller intresserad av kulturarvsfrågor.

Anmälan

Du anmäler dig genom att fylla i formuläret nedan. Sista dag för anmälan är 30 september. Anmälan är bindande.

Meddela eventuella allergier eller önskemål om specialkost till Kristina Ernehed, Heimbygda, kristina@heimbygda.se.

Kostnad

Anmälningsavgift 300 kronor. Inbetalning görs till Länsstyrelsen bg 5051-5634. Märk betalningen med projektkontot 2140070, namn, e-post, telefon och organisation.

Kontakt

Kristina Ernehed, Heimbygda, 076-16 46 158

Eva Karlsson, Länsstyrelsen Jämtlands län, 010-225 33 58

Arrangörer

Jamtli, Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik, Riksarkivet, Föreningsarkivet, Gaaltije, Heimbygda, Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen Jämtlands län.

Mer information finns på Samling kring lägerelden (samlingkringlagerelden.se) Länk till annan webbplats.

Varmt välkommen!

Loggolimpa

 • 08.15-09.00 Fika och registrering
 • 09.00-09.15 Inledning, Jerker Bexelius, verksamhetschef för stiftelsen Gaaltije och Jonas Andersson, ordförande regional utvecklingsnämnden, Region Jämtland Härjedalen hälsar välkommen
 • 09.15-10 .00 Hur kan kulturarv bidra till regional utveckling? - exempel från Västra Götaland. Björn Ohlén, regionutvecklare Västra Götalandsregionen
 • 10.05-10.50 Att arbeta med inkludering utifrån kulturarv - om att använda kulturarvet för inkludering och delaktighet i platsutveckling, Elisabeth Högdahl, universitetslektor och etnolog med fokus på plats, kulturarv och inkludering vid Lunds universitet
 • 10.50-11.05 Paus
 • 11.05-12.00 Att synliggöra det osynliga - en resa i sydsamisk historia, arkeologisk sökmetodik och utmaningar, värderingar och världsåskådning. Mattis Danielsen, arkeolog och förmedlare av osynliggjord samisk historia
 • 12.00 -13.55 Lunch på Hov och torgvimmel
 • 13.55 Inkallning med Marika Persson Kaspergård, Fäbodbrukare Nysäterns fjällgård
 • 14.05-14.50 Fäbodkulturen som immateriellt kulturarv - om arbetet med ansökan till UNESCO, Håkan Tunón, forskningsledare, Sveriges Lantbruks Universitet, Centrum för biologisk mångfald
 • 14.50-15.30 De försvunna rösträttskämparna - om arbetet med att hitta och lyfta fram rösträttskämparna i Oviken, Ingeborg Arvastsson, initiativtagare till ”En bit historia”
 • 15.30-15.50 Moderatorn fångar upp dagen med panel och publik
 • 15.50 Avslutning
 • 16.00 SLUT!

Moderator för konferensen är Olle Amelin, landsantikvarie och chef för Jamtli.

Inbjudan och program PDF Pdf, 414.2 kB.

Med reservation för ändringar.

Var:
Rentzhogsalen, Jamtli, Östersund
Kostnad:
300 kronor. Anmälan är bindande.
Sista anmälningsdag:
30 sep 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 36 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 30 september klockan 23.59.

Kontakt

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss