05- 06 feb 2024 klocka 12.30 - 13.00

Nationell träff för huvudmän i statligt finansierade efterbehandlingsprojekt

Foto: Malin Salberg, Länsstyrelsen Hallands län

Arbetar du som huvudman i statligt finansierade projekt för att utreda eller åtgärda förorenade områden eller funderar din kommun på att ta på sig huvudmannaskap? Då välkomnar vi dig till en nationell träff för huvudmän där du får möjlighet att träffa och knyta kontakter med andra huvudmän och ta del av samt diskutera erfarenheter kring huvudmannaskapets olika delar.

Syftet med träffen är att ge huvudmän möjlighet att knyta kontakter med andra huvudmän och ta del av varandras erfarenheter. På träffen kommer det varvas föredrag i olika teman kopplat till huvudmannaskapet med workshop och diskussioner. Några av de teman som kommer tas upp är upphandling, organisation, ekonomi och genomförande av åtgärd.

Träffen anordnas av Länsstyrelsernas bidrag- och statsstödssamordning för förorenade områden och delfinansieras med bidrag från Naturvårdsverket.

Uppskattad kostnad är cirka 1500 kronor per deltagare och då ingår konferens, boende, fika samt middag dag 1 och lunch dag 2.

Bindande anmälan

Anmälan är bindande, vid förhinder går det att skicka en ersättare. Eventuellt byte ska meddelas arrangören.

Fakturering görs i efterskott.

Eventuella kostpreferenser eller behov av hjälpmedel meddelas via mejl till Eva Smedborn Paulsson.

För vem?

Kommunala huvudmän (projektägare och/eller projektledare). Begränsat antal platser även för Sveriges geologiska undersökning, Naturvårdsverket och Länsstyrelserna.

Preliminärt program:

5 februari

12.30-13.00 Registrering och kaffe/te

13.00-14.00 Introduktion och allmänt om statlig finansiering och huvudmannaskap

14.00-14.30 Fastighetsvärdering inför statligt finansierade åtgärder

14.30-15.00 Fika

15.00-16.20 Upphandling

16.20-17.00 Workshop strategiskt arbete

6 februari

8.30-8.40 Introduktion dag 2

8.40-9.30 Huvudmannens organisation inkl. diskussioner

9.30-10.00 Fika

10.00-10.45 Ekonomi och administration

10.45-10.55 Bensträckare

10.55-11.45 Genomförande av åtgärd

11.45-12.00 Sammanfattning och avslut

12.00-13.00 Lunch

Programpunkterna kan komma att ändras.

Var:
Elite Palace Hotel, Sankt Eriksgatan 115, 113 43 Stockholm
Kostnad:
Cirka 1 500 kronor per person
Sista anmälningsdag:
30 nov 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Om det inte finns platser kvar men du vill anmäla dig kan du kontakta Eva Smedborn Paulsson, eva.smedborn.paulsson@lansstyrelsen.se, så kan vi titta på möjligheten att utöka deltagarantalet.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 30 november klockan 13.25.

Har ni funderingar kring träffen är ni välkomna att höra av er till Eva Smedborn Paulsson, eva.smedborn.paulsson@lansstyrelsen.se, 010-225 32 99.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss