18 okt 2023 klocka 12.10 - 12.55

Dagens rätt: Tillgänglig och inkluderande skolgång

Illustration av människor och byggnader

Varmt välkommen till Dagens rätt – en seminarieserie om mänskliga rättigheter i kommunal och regional verksamhet. Idag pratar vi tillgänglig och inkluderande skolgång.

Mänskliga rättigheter är ett åtagande som rör hela den offentliga förvaltningen. Till stor del förverkligas människors rättigheter i kommunal och regional verksamhet. Med utgångspunkt i granskningen av hur Sverige lever upp till sina åtaganden om mänskliga rättigheter lyfter vi i denna föreläsningsserie upp aktuella utmaningar på lokal och regional nivå.

Seminarieserien genomförs i samverkan mellan Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Gävleborgs och Jämtlands län.

Föreläsare

Temat för den andra delen av Dagens rätt är "Tillgänglig och inkluderande skolgång".

I seminariet lyfter Brita Törnell vid Myndigheten för delaktighet, MFD vikten av en tillgänglig och inkluderande skolgång.

För att alla elever ska trivas, ha studiemotivation och nå sina kunskapsmål behöver de känna sig trygga i skolan. Hur skolan är utformad spelar stor roll för tryggheten och det handlar både om den fysiska miljön och den psykosociala miljön.

I seminariet ges svar på frågor som:

  • Vad innebär en trygg och inkluderande lärmiljö?
  • Hur skapas trygga och inkluderande lärmiljöer?
  • Vilka effekter får det när det är en trygg och inkluderande lärmiljö?

Arrangemanget är del 2 av 3 i seminarieserien Dagens Rätt.

Seminarieserien Dagens Rätt

Arrangemanget är en del av seminarieserien Dagens Rätt. I serien uppmärksammar vi frågor med koppling till social hållbarhet och särskilt till mänskliga rättigheter. Vi kommer under året ta upp frågor som rör det regionala och kommunala ansvaret för mänskliga rättigheter samt utmaningarna som finns kring det.

Länk till sista delen i serien:

Mer information:

  • Vad? Digitala lunchseminarier om mänskliga rättigheter i kommunal och regional verksamhet
  • Hur? Hämta lunchen, koppla upp dig vid din egen dator och ta del av aktuell kunskap om mänskliga rättigheter och dess utmaningar i Sverige.
  • När? Varje föreläsning är totalt 45 minuter och sker tre torsdagar under hösten 2023: 20/9, 18/10, 22/11 mellan klockan 12:10-12:55.
  • För vem? För den som arbetar i kommun, region, stat, i en förening eller i andra organisationer och företag. Även privatpersoner är välkomna.
  • Var? Föreläsningarna är digitala, arrangeras av länsstyrelserna i norrlänen och varje föreläsning har olika teman.
Logotyper för Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Gävleborg.
Var:
Digitalt
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
15 okt 2023

Kontakt

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss