Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

21 sep 2023 klocka 10.00 - 14.30

Dricksvattenförsörjning under höjd beredskap

Illustration med en varningsskylt, en hand med vattendroppar och en jordglob övertäckt med en graf som visar på vattenbrist.

Foto: Ruslan Nesterenko/Mostphotos

Länsstyrelsen Jämtlands län bjuder in till en regional utbildningsinsats kopplat till arbetet för att säkra dricksvattenförsörjning under höjd beredskap. Syftet med dagen är att höja den länsgemensamma förståelsen för hotbilden, skyddsvärden och hur vi kan säkerställer dricksvattenförsörjning i utmanande situationer.

ETT starkare län

I regleringsbrevet för 2021 har Länsstyrelserna fått i uppdrag att:

…utveckla ett stöd till kommunernas kontinuitetsplanering för att säkerställa dricksvattenförsörjningen under höjd beredskap samt utarbeta en plan för prioritering av nödvatten vid höjd beredskap.”

I en kris- eller krigssituation är förmågan att försörja hushåll och samhällsviktig verksamhet med dricksvatten avgörande för ett funktionellt samhälle. Dricksvattenförsörjningen utgör en mycket viktig del av det civila försvaret. Hela landet måste kontinuerligt arbeta med att stärka dricksvattenförsörjningen i fredstid för att den ska fungerar oavsett utmaning.

Målgrupper

  • Chefer och medarbetare på tekniska förvaltningar och kommunala VA-bolag samt miljöförvaltningar med relevanta arbetsuppgifter och/eller ansvar kopplat till beredskapsfrågor.
  • Relevant politisk ledning från fullmäktige, styrelse eller nämnd kopplad till kommunal VA.
  • Även andra anställda på kommun som har en central del av beredskapsplaneringen, exempelvis beredskaps- och/eller säkerhetssamordnare.

Välkommen till en spännande dag!


Tid

Innehåll

10.00–11.30

Introduktion

Vad ska vi skydda?

Hotbild och risker

11.30–12.00

Roller, ansvar och juridiska förhållanden

12.00–13.00

Lunch

13.00–14.30

Vilka verktyg har vi?

Kontinuitetshantering och samhällsviktig verksamhet

Dricksvattenförsörjning och nödvattenplanering

Verktyg för arbetet


Med reservation för ändringar.

Var:
Östersund – mer exakt information kommer senare
Kostnad:
Evenemanget är kostnadsfritt. Vid sen avanmälan eller uteblivet deltagande utan avanmälan kan Länsstyrelsen Jämtlands län fakturera för eventuella kostnader.
Sista anmälningsdag:
01 sep 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 1 september klockan 23.55.


Jag deltar ... * (obligatorisk)
Jag deltar ...Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Robin Åslund

Utvecklare i krisberedskap