30 mar 2023 klocka 09.00 - 15.30

Samverkansdag kring våldsförebyggande arbete

Pussel

Tillsammans mot våld bjuder in till en samverkansdag för att synliggöra och belysa det våldsförebyggande arbete som bedrivs inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, kommunerna samt Länsstyrelsen Jämtlands län.

Våldsförebyggande arbete är prioriterat

Ledningsgruppen för Tillsammans mot våld har beslutat att prioritera att driva på det våldsförebyggande arbetet i länet. Det handlar ytterst om att minska lidande för utsatta. Men också att minska kostnaden för det könsrelaterade våldet som i Jämtlands län uppgår till 516 miljoner per år.

Målgrupper

Beslutsfattare, chefer och personal från de samverkande myndigheterna.

Kontakt

Har du frågor eller vill meddela eventuella allergier eller specialkost kontakta Jenny Einebrant, Länsstyrelsen Jämtlands län, e-post jenny.einebrant@lansstyrelsen.se, telefon 010-225 30 00.

Anmälan

Du anmäler dig i formuläret nedan. Sista dag för anmälan är 10 mars. Max 135 deltagare.

Arrangör

Länsstyrelsen Jämtlands län.

Dagen anordnas i samverkan med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Region Jämtland Härjedalen samt länets åtta kommuner.

Välkommen till en spännande dag!

Tillsammans mot Våld


Tid

Innehåll

08.00-08.30

Fika

09.00-09.10

Inledning

09.10-09.20

Ledningsgruppen hälsar välkommen

09.20-09.30

Varför behöver vi arbeta våldsförbyggande?

09.30-10.00

Våldsförebyggande arbete med ”hela kommunenansats”

10.00-10.30

Paus

10.30-11.30

Polismyndighetens våldsförebyggande arbete

11.30-12.30

Vi bjuder på lunch

12.30-12.50

Trappansamtal som en investering för att förebygga framtida våld

12.50-13.40

Sexitverktyget som redskap för tidig identifiering av utsatthet hos barn och unga

13.40-14.00

Förebyggande arbete mot prostitution och människohandel

14.00-14.30

Fika med preventionsmingel

14.30-14.45

PAX för en trygg och lugn miljö i skolan

14.45-15.00

Barnsäkert! BVC arbetar med tidig upptäckt

15.00-15.15

Hänvisa rätt! Digitalt stöd för hur du som personal kan hänvisa barn och unga till rätt stödinsats.

15.15-15.30

Avslutning


Med reservation för ändringar.

Var:
Frösö Park
Kostnad:
Evenemanget är kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag:
10 mar 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns inga lediga platser kvar.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt