22 mar 2023 klocka 17.30 - 20.30

INSTÄLLT: Inspirationsträff – tillgängligt fiske för fler och hållbar turism

Äldre dam i rullstol som fiskar från brygga.

Foto: Niklas Öst

!!Träffen skjuts fram, inget nytt datum bestämt!!

Hur skapar man en tillgänglig fiskeplats så den passar fler människor? Finns det hållbar turism i praktiken? Vad innebär det att certifiera eller kvalitetsmärka sig?

  • Magnus Mattisson är frilufts- och rekreationsplanerare, samt tillgänglighetsrådgivare. Han ger goda råd och tips om hur du kan göra din verksamhet mer tillgänglig för fler.
  • Dan Jonasson har jobbat med FN:s agenda 2030-mål för anpassning till hållbar turism. Han är hållbarhetsexpert och har mångårig erfarenhet av arbete med praktisk och företagsanpassad hållbarhet.
  • Information från Leader 3sam Strömsund-Ragunda -   "Möjligheterna med Leader - sök projektstöd för utveckling av hållbar turism och tillgängliggörande av fisket"

Magnus erbjuder även kursverksamhet i Jämtlands län och individuell rådgivning ute hos företag eller föreningar. Kurserna och rådgivningen är subventionerade genom Landsbygdsprogrammet.

Målgrupp

Inspirationsträffen riktar sig till företag inom besöksnäringen och till företag som diversifierar sig/breddar sin verksamhet, nystartade företag och de som funderar på att starta upp, tjänstemän, politiker och övriga intresserade.

Anmälan och frågor

Du anmäler dig till Eva Jonsson, Länsstyrelsen Jämtlands län. Meddela även eventuella allergier.
e-post eva.b.jonsson@lansstyrelsen.se
telefon 010-225 33 55

Träffen skjuts fram, inget nytt datum bestämt.

Arrangör

Länsstyrelsen Jämtlands län och Strömsunds kommun.

Välkommen till en spännande kväll!

Program

Skriv tabellbeskrivning här

Tid

Innehåll

17.30

Välkommen och presentationsrunda

17.45

Magnus Mattisson, tillgänglighetsrådgivare och friluftsplanerare

Tänk tillgänglighet i hela kedjan från webb till wobbler. Gör det möjligt för mormor att också kunna fiska.

  • Goda exempel, fakta och argument varför det är lönsamt att ervbjuda fiskemöjligheter för fler.Fikapaus. Fika ingår.

19.15

Dan Jonasson, ekoturism/hållbarhetsexpert och fiskerikonsulent

  • Finns det hållbar turism i praktiken?
  • Vad innebär det att certifiera eller kvalitets märka sig?
  • Hur turistföretaget kan bli en uppskattad del av lokalsamhället som både kommun och lokalbefolkning stödjer

Frågor och diskussion.

20.30

Avslut


Med reservation för ändringar.

Logotyp jordbruksfonden och Strömsunds kommun.
Var:
Inställt, inget nytt datum bestämt.
Kostnad:
Evenemanget är kostnadsfritt. Fika ingår.
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt