27 feb 2023 klocka 13.00 - 15.00

Informationsträff i Hammarstrand – stöd för jordbruksföretag 2023-2027

Bondgård med åker i förgrunden.

Länsstyrelsen Jämtlands län bjuder in till informationsträffar om stödmöjligheter, jordbrukarstöd och investeringsstöd inom nya CAP, för jordbrukare 2023 och framåt.

Träffen arrangeras i samverkan med LRFs lokalavdelningar på några platser i länet. Vi informerar om nyheter kring;

  • jordbrukarstöd,
  • investeringsstöd
  • och lite om kompetensutvecklingsmöjligheter.

Träffen är öppen för alla. Vi bjuder på fika.

Anmälan

Du skickar anmälan till jordbrukarstod.jamtland@lansstyrelsen.se Ange vilken träff (datum/ plats) du vill delta på. Meddela även eventuella allergier för fikat.

Arrangörer

Träffen sker i samverkan mellan Länsstyrelsen Jämtlands län och LRF-lokalavdelningar i Jämtlands län. Medarrangör Ragundas LRF-avdelning: Petra Andersson 070-646 99 96

Tekniskt stöd med att göra själva ansökan kan inte erbjudas i anslutning till informationsträffen. Behöver du tekniskt stöd med att göra din SAM-ansökan? Kontakta oss för tidsbokning på jordbrukarstod.jamtland@lansstyrelsen.se.

Höns som pickar i gräset.
Var:
Vuxenskolans lokaler, Hammarstrand
Kostnad:
Evenemanget är kostnadsfritt. Fika ingår.
Sista anmälningsdag:
22 feb 2023

Kontakt