16 feb 2023 klocka 11.30 - 14.00

Gårdsträff Storhagen, Ljusnedal

Betande kor.

Foto: Emeli Nilsson, Fjelltopp

Nu är det åter dags för erfarenhetsutbyte mellan nötköttsproducenter. Vi möts denna gång hos Stefan Dahlsten och Ellika Nilsson, Storhagen, Ljusnedal.

De startade företaget 2015 med 25 dikor och har nu ökat till cirka 80. De har Black Angus och några Belted Galloway. Intresset för avel är stort. Produktionen är ekologiskt certifierad och köttlådor direkt till konsument säljer bra. Djuren går på fäbodbete under sommaren och åkermarken kan nyttjas helt för foderproduktion.

Rundvandring och erfarenhetsutbyte

Vi samlas på gårdsplanen och gör en rundvandring där vi tar del av djurhållning och foderproduktion. Stefan fixar lunchfika till oss och vi fortsätter erfarenhetsutbytet inomhus.

Medverkar gör Hanna Appelros och Agneta Andersson, Länsstyrelsen Jämtlands län.

Att tänka på

Tänk på rena kläder, och kläder efter väder. Vi försöker samåka i största möjliga utsträckning.

Anmälan och frågor

Anmäl dig senast 9 februari. För anmälan och frågor kontakta Agneta Andersson, Länsstyrelsen Jämtlands län. Meddela även eventuella allergier. Anmälan är bindande.
Telefon 010-225 33 35 eller 070-628 66 52 (SMS)
E-post agneta.andersson@lansstyrelsen.se

Arrangör

Länsstyrelsen Jämtlands län och Jämtlands nötköttsproducenter.

Finansiär

Dagen finansieras via Landsbygdsprogrammet.

Höns som pickar i gräset.
Var:
Gården Storhagen, Ljusnedal
Kostnad:
Evenemanget är kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag:
09 feb 2023

Kontakt