23 feb 2023 klocka 09.00 - 12.00

Informationsträff – nya projektmedel inom integration

Illustration av händer som ger tummen upp

Länsstyrelsen bjuder in till ett digitalt informationstillfälle i anslutning till utlysningen av nya utvecklingsmedel för 2023 – 2024.

Syftet med mötet är att informera om tillgängliga projektmedel och prioriterade insatsområden men också att belysa det aktuella läget och behov i länet. Mötet är ett bra tillfälle att lyfta idéer och se möjligheter till samverkan.

Stöd till insatser för asylsökande och nyanlända i länet

Länsstyrelsen fördelar projektmedel inom integrationsområdet. Exempelvis § 37, §37a samt TIA, tidiga insatser för asylsökande. Medlen ska vara ett stöd till länets kommuner och det civila samhällets aktörer i arbetet med att genomföra insatser för asylsökande och nyanlända i länet. Nya medel kommer utlysas i slutet av februari.

Målgrupp

Målgruppen för informationsträffen är anställda i länets kommuner samt civilsamhällets aktörer som är intresserade av att genomföra insatser inom området.

Anmälan

Du anmäler dig via webbformuläret på denna sida.

Arrangör

Länsstyrelsen Jämtlands län.

Välkommen!

Anmälan stängde 20 februari.

Var:
Digitalt via Skype. Skypelänk skickas ut till dig som anmält dig ett par dagar innan träffen.
Kostnad:
Evenemanget är kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag:
20 feb 2023

Kontakt