03 feb 2023 klocka 09.00 - 14.45

Förebygg och hantera risker som uppstår till följd av klimatförändringarna!

Välkommen till en workshop om Jämtlands läns regionala handlingsplan för klimatanpassning – här får du verktygen för din egen verksamhet


Miljö- och klimatrådet i Jämtlands län hälsar välkommen till workshop. Med utgångspunkt i nuvarande regionala handlingsplan för klimatanpassning tar vi under denna workshop tillsammans fram en struktur för hur olika verksamheter i vårt län kan förebygga och hantera risker som uppstår till följd av klimatförändringarna.

(Detaljerat program publiceras inom kort).

09.00-09.15

INCHECKNING OCH SYFTE MED DAGEN

09.15-10.00

Vilka risker ser vi utifrån klimatförändringarna?
Presentationer från några av länets aktörer.

10.00-10.15

FIKA

10.15-10.30

Introduktion till workshoparbetet

10.30-11.15

Identifiera klimatrisker för din egen verksamhet

11.15-11.45

Värdera och prioritera dina risker

11.45-12.45

LUNCH

12.45-13.00

Investerarperspektiv

13.00-13.10

Introduktion till fortsatt arbete

13.10-13.50

Formulera åtgärder för att hantera risker

13.50-14.30

Lägg grunden för din handlingsplan - formulera mål

14.30-14.45

FIKA OCH UTCHECKNING

14.45

SLUT

För vem: Du som arbetar inom näringsliv, kommun och offentlig verksamhet, som till exempel beslutsfattare, strateg, politiker, tjänsteperson samt representanter för intresseorganisationer.

Var:
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16, Östersund
Kostnad:
Ingen avgift för deltagandet.
Sista anmälningsdag:
27 jan 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.


Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Lina Molin

Samordnare Klimatanpassning

Lars Jonsson

Samordnare hållbar samhällsutveckling