02 feb 2023 klocka 09.30 - 15.30

Konferens - mätningar av narkotikaspår i avloppsvattnet

Hand som håller i tabletter och cannabisplanta

Länsstyrelsen, Polismyndigheten och Region Jämtland Härjedalen bjuder in till en kunskapshöjande dag gällande metoden avloppsmätningar för att mäta narkotikaanvändning bland befolkningen.

Syfte med dagen

Syfte är att fördjupa kunskapen om avloppsmätningar och bredda bilden av narktoikaanvändandet i länet med hjälp av flera datakällor. Målet är att därigenom börja bygga upp en gemensam kunskapsgrund.

Hösten 2021 inleddes mätningar av narkotikaspår i avloppsvattnet i länets kommuner. Mätningarna pågår fram till år 2024. Syftet med mätningarna är att följa omfattningen av användning av cannabis, amfetamin, kokain, MDMA och Tramadol på befolkningsnivå över tid i Jämtlands län.

Observera att Teresa Silva föreläser på engelska.

Anmälan

Du anmäler dig i formuläret nedan. Sista dag för anmälan är 25 januari. Vi bjuder på för- och eftermiddagsfika. Lunch sker på egen hand.

Kontakt

Har du frågor kan du kontakta Catrine Skoglund, catrine.skoglund@lansstyrelsen.se, telefon 010-225 30 00. Meddela även eventuella allergier och specialkost.

Varmt välkomna till en kunskapshöjande och intressant dag!

Program

Tid

Innehåll

09.15

Fika

09.30

Inledning

09.35

RISE (Research Institute of Sweden) informerar om metoden avloppsmätningar, tillvägagångssätt och analyser.

10.15

Johnny Gustavsson, drogsamordnare i Gävle kommun – Gävle kommun har genomfört avloppsmätningar i över tio års tid och Johnny delger erfarenheter och kunskap kring deras arbete.

11.05

Paus

11.15

Diskussion/ dialog

11.30

Teresa Silva, associate professor of criminology at Mid Sweden University-

Research review on the use of illicit drugs and wastewater-based epidemiology: International experiences and outcomes.

12.15

Lunch på egen hand

13.15

Hur är narkotikasituationen i länet? – Polisen, Region Jämtland Härjedalen, socialtjänsten och Länsstyrelsen presenterar statistik, kunskap och erfarenheter utifrån sina verksamhetsområden.

14.30

Fika

14.45

Diskussion/ dialog

15.20

Summering av dagen samt avslut


Med reservation för ändringar.

Var:
Samlingssalen, Östersunds bibliotek
Kostnad:
Evenemanget är kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag:
25 jan 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 42 lediga platser kvar.

Kontakt