14 nov 2022 klocka 09.00 - 15.30

Första samtalet med våldsutövare

Man sittandes på stol med nävarna i knät.

Utbildningsdagen tar sin utgångspunkt i att socialnämnden nu ska verka för att den som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.

Syftet är att ge vägledning i hur personal kan identifiera och bemöta personer som har utövat våld och motivera dem till vidare insatser som kan leda till att våldet upphör.

Föreläsare

  • Liria Ortiz, psykolog, föreläsare, författare och motivationsexpert föreläser utifrån: hur kan du i din profession upptäcka våldsutövande och motivera våldsutövare att söka hjälp till insatser för att upphöra med att utöva våld.
  • Dan Rosenqvist, psykoterapeut och grundare av "Samtal om våld" i Jönköping har mångårig erfarenhet av att möta våldsutövare i behandling. Dan föreläser om att arbeta med våldsutövande pappor.
  • Personal från Timrå berättar om infosamtal till våldsutövare.

Länsvisa gruppdiskussioner

Det finns möjlighet att delta i länsvisa gruppdiskussioner tillsammans med kollegor i ditt län. Anmäl dig via mejl till länsvis diskussionsgrupp (Skype) 14.30-15:30:

Målgrupp

Aktörer som kan komma i kontakt med våldsutövare. Beslutsfattare och operativ personal inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola.

Har du frågor?

Kontakta Jenny Einebrant, Länsstyrelsen Jämtlands län, jenny.einebrant@lansstyrelsen.se, 010-225 33 87.

Arrangörer

Dagen samordnas i samverkan mellan Länsstyrelserna i Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten och Jämtlands län.

Utbildningen är en del i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Främst mål 5:2, utrota våld mot och utnyttjande av kvinnor och flickor.


Program 14 november

Tid

Programpunkt

09.00-09.20

Information om nya föreskriften våld i nära relationer med fokus på våldsutövare. Unni Björklund, Socialstyrelsen.

09.20-11.40

Hur kan vi motivera våldsutövare till vidare insatser? Liria Ortiz psykolog, föreläsare, författare och motivationsexpert.

11.40-12.30

Lunchpaus

12.30-13.30

Möta våldsutövande pappor. Dan Rosenqvist, psykoterapeut och grundare av "Samtal om våld" i Jönköping.

13.30-14.00

Lärande exempel om informationssamtal till våldsutövare. Christina Nilsson, Vuxenstöd, Timrå kommun.

14.00-14.30

Paus

14.30-15.30

Länsvisa diskussionsgrupper i Skype. Obs! Se separat anmälan.

Logotyper
Var:
Digitalt via YouTube
Kostnad:
Evenemanget är kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag:
01 nov 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 2 november klockan 15.00.

Kontakt