Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

26 okt 2022 klocka 07.00 - 20.00

Studieresa Nötköttsproduktion till Jormvattnet och Häggnäset

En av de nybyggda stallen.

Nybyggt stall hos en av gårdarna vi besöker.

Är du aktiv nötköttsproducent, eller på gång att starta egen verksamhet? Nu har du möjlighet att följa med på studieresa till två företag i norra Jämtland.

Följ med till båda gårdarna som har ökat ut sin produktion de senaste åren. De har byggt nytt eller byggt till på olika sätt. Vi får ta del av deras funderingar, erfarenheter och de extra utmaningar som det innebär att satsa i norr. Båda använder till stor del skogsbeten. Nyodling av åkermark är också en gemensam nämnare.

Magnus och Emelie Olsson, Fjällfjöset kött och lantbruk AB, i Jormvattnet.

De har haft dikor i en gammal ladugård under flera år innan de beslutade sig för att bygga ett nytt djurstall. Stallet stod färdigt hösten 2019. Cirka 60 dikor samt ungnöt. De kompletterar företaget med turistverksamhet av lite olika slag.

Igor och Linnea Börrefors, Häggnäsbacken Lantbruk.

Har också varit aktiva producenter under flera år. Strategin har varit att bygga eftersom. Idag finns både båghallar och andra lösdriftslösningar. En hanteringsanläggning utomhus är ett viktigt hjälpmedel i djurhanteringen. Cirka 30 dikor samt ungnöt. Kompletterar lantbruket med annat arbete.

Bussen avgår från Östersund 7.00.

Vi samlas vid travparkeringen i Östersund. Vi beräknar att vara tillbaka 20.00.

Målgrupp

Aktiva nötköttsproducenter, eller på gång att starta.

Anmälan

Anmälan senast 13 oktober till Agneta Andersson, agneta.andersson@lansstyrelsen.se eller 070-628 66 52 (sms)

Arrangörer

Jämtlands nötköttsproducenter och Länsstyrelsen i Jämtlands län. Dagen finansieras via Landsbygdsprogrammet.


Europeisk jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Var:
Jormvattnet och Häggnäset
Kostnad:
175 kronor som du betalar direkt vid lunchen.
Sista anmälningsdag:
13 okt 2022

Kontakt