03 okt 2022 klocka 11.00 - 14.00

Gårdsträff Lien lantgård

Sluttande betesmark med betande kor

Välkommen till gårdsträff med erfarenhetsutbyte på Lien lantgård i Kännåsen, Ås.

Här driver familjen Karlsson/Jonsson/Ward ekologisk uppfödning av dikor, som går på olika slags beten, både naturbeten och på åkermark.

Vi träffas vid gårdscentrum. Under träffen tar vi del av hur gården drivs och hur arbetsfördelningen ser ut under året. Vilka olika försäljningskanaler använder de och vilken roll spelar ekologisk certifiering för försäljning och marknadsföring?

Vi tittar på betesmark i Natura 2000-området vid Tysjöarna där Lien lantgårds djur betar. Vi avslutar med att lunchfika och utbyta erfarenheter tillsammans.

Målgrupp

Aktiva nötköttsproducenter.

Anmälan

Anmälan till Agneta Andersson, agneta.andersson@lansstyrelsen.se, 070-628 66 52. Senast onsdag 28 september.

Träffen sker i samverkan med Jämtlands nötköttsproducenter.

Logotyp Jordbruksfonden
Var:
Lien lantgård, Kännåsen
Kostnad:
Träffen bekostas via Landsbygdsprogrammet.
Sista anmälningsdag:
28 sep 2022

Kontakt