21 sep 2022 klocka 08.30 - 16.10

Klimatseminariet 2022

Warming Stripes symbolizing global warming av Ed Hawkins, University of Reading. Licens CC BY 4.0

Bilden symboliserar global uppvärmning. Av Ed Hawkins, University of Reading. Licens CC BY 4.0.

20 år efter det första Klimatseminariet är det dags igen. Och efter två år i digital form ska vi äntligen ses på nytt i Östersund.

Årets program har fokus klimatledarskap och cirkulär ekonomi. Johan Kuylenstierna leder oss genom dagen med intressanta föredragshållare, samtal och möten för att inspirera till fortsatt arbete för att minska utsläppen. Bland föreläsarna märks Erika Bjerström, Emma Frans, Gabriel Wikström, Jytte Guteland och Åsa Domeij.

De övergripande klimatmålen för Jämtlands län är att vara en fossilbränslefri region år 2030 och att utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 10 % per år under perioden 2020-2030.

Klimatseminariet är en del i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Målgrupp

Politiker, tjänstemän, näringsliv, akademi, frivilligorganisationer och allmänheten.

Delta digitalt

Det är redan fullt på Storsjöteatern, men det går även att se sändningen via webben live eller i efterhand. Anmäl dig gärna via e-post med rubriken ”Delta digitalt på Klimatseminariet” till jimmy.nilsson@lansstyrelsen.se så kan vi nå dig med utskick efter konferensen.

Länk till webbsändning

https://youtu.be/CfeNS4TDixs Länk till annan webbplats.

Anmälan

Anmälan är stängd.

Arrangörer

Länsstyrelsen Jämtlands län, Region Jämtland Härjedalen, Östersunds kommun och Länsförsäkringar Jämtland.

Program för Klimatseminariet Pdf, 813.3 kB.

Vi ses!


Program för Klimatseminariet

Tid

Programpunkt


Klimatledarskap

08.30

Inledning av seminariet och presentation av dagens moderator, Magnus Aspegren, utvecklingsdirektör Region Jämtland Härjedalen och Johan Kuylenstierna

08.40

Nedslag på hemmaplan – hur går det? Marita Ljung, Länsstyrelsen, Elise Ryder Wikén, Region Jämtland Härjedalen & Kerstin Arnemo, Östersunds kommun

08.50

Nationellt ledarskap – svensk klimatpolitik, Johan Kuylenstierna

09.10

Personligt ledarskap - beteendeförändringar, Emma Frans, Karolinska institutet

09.30

Lokalt ledarskap – klimatbudget Stockholms stad och klimatneutralt Östersund Örjan Lönngren, Stockholms stad och Caroline Hildahl, Östersunds kommun

09.55

Paneldiskussion

10.20

Kafferast


Cirkulär ekonomi

10.50

Nollvision avfall – omtag hållbar konsumtion och produktion
Gabriel Wikström, samordnare Agenda 2030

11.10

Cirkulär ekonomi – ett måste i framtiden
Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

11.30

Goda exempel på cirkulär ekonomi - Hanna Engholm, Dalarnas försäkringsbolag, Örjan Jervidal, Ida Sjölund och Anna Gutke Bergqvist Östersunds kommun

11.55

Kultur med Hej främling!

12.05

Lunch


Omvärldsbevakning

13.10

Återsamling

13.15

Läget i världen - Erika Bjerström, klimatkorrespondent SVT

13.40

Vad händer i EU? - Jytte Guteland, EU-parlamentariker

14.00

Kultur med Berlin

14.15

Östersunds miljöpris


Helhetsperspektiv

14.25

Vikten av ett helhetsperspektiv - Caroline Byh, Glokala Sverige

14.35

Kafferast


Skogen

15.05

Skogsfrågan efter valet: behöver vi välja mellan biologisk mångfald och klimat? Mikael Karlsson

15.25

Panelsamtal om skogen


Avslutning

16.00

Sammanfattande medskick

16.10

Konferensen slut - dags att gå hem och göra jobbet


Med reservation för ändringar.

Var:
Storsjöteatern, Östersund. Evenemanget kommer även att kunna ses via webben. Länk kommer före den 21 sep. Ingen föranmälan behövs för att se evenemanget digitalt.
Kostnad:
Evenemanget är kostnadsfritt. Anmäld person som ej avbokar senast 18 september eller skickar ersättare debiteras 300 kronor.
Sista anmälningsdag:
14 sep 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns inga lediga platser kvar.
Logotyper för Länsförsäkringar, Östersunds kommun, Region Jämtlands Härjedalen, Länsstyrelsen Jämtlands län samt Globala målen.

Kontakt

Jimmy Nilsson

Miljömålssamordnare