21 sep 2022 klocka 08.30 - 16.15

Klimatseminariet 2022

Warming Stripes symbolizing global warming av Ed Hawkins, University of Reading. Licens CC BY 4.0

Bilden symboliserar global uppvärmning. Av Ed Hawkins, University of Reading. Licens CC BY 4.0.

20 år efter det första Klimatseminariet är det dags igen. Och efter två år i digital form ska vi äntligen ses på nytt i Östersund.

Årets program har fokus klimatledarskap och cirkulär ekonomi. Johan Kuylenstierna leder oss genom dagen med intressanta föredragshållare, samtal och möten för att inspirera till fortsatt arbete för att minska utsläppen. Bland föreläsarna märks Erika Bjerström, Emma Frans, Gabriel Wikström och Åsa Domeij.

De övergripande klimatmålen för Jämtlands län är att vara en fossilbränslefri region år 2030 och att utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 10 % per år under perioden 2020-2030.

Klimatseminariet är en del i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Målgrupp

Politiker, tjänstemän, näringsliv, akademi, frivilligorganisationer och allmänheten.

Anmälan

Anmälan gör du här i formuläret nedan. Anmälan senast 7 september.

Specialkost, allergier och hjälpmedel

Om du har specialkost, allergier eller behov av hjälpmedel kontaktar du jimmy.nilsson@lansstyrelsen.se. 

Ange kortfattat dina behov i mejlet. Märk mejlet med Klimatseminarium - specialkost, allergier och hjälpmedel i ämnesraden. Observera att du ändå måste fylla i anmälningsforumläret nedan.

Sista dag för avbokning

Sista dag för att avboka utan kostnad är 18 september.

Arrangörer

Länsstyrelsen Jämtlands län, Region Jämtland Härjedalen, Östersunds kommun och Länsförsäkringar Jämtland.

Program för Klimatseminariet Pdf, 776.7 kB.

Vi ses!


Program för Klimatseminariet

Tid

Programpunkt


Klimatledarskap

08.30

Seminariet inleds av moderator Johan Kuylenstierna

08.40

Nedslag på hemmaplan – hur går det? Marita Ljung, Länsstyrelsen, Elise Ryder Wikén, Region Jämtland Härjedalen & Kerstin Arnemo, Östersunds kommun

08.50

Nationellt ledarskap – svensk klimatpolitik, Johan Kuylenstierna

09.10

Personligt ledarskap - beteendeförändringar, Emma Frans, Karolinska institutet

09.30

Lokalt ledarskap – klimatbudget Stockholms stad och klimatneutralt Östersund Charlotta Porsö, Stockholms stad och Carolina Hilldahl, Östersunds kommun

09.50

Paneldiskussion

10.10

Kafferast


Cirkulär ekonomi

10.40

Nollvision avfall – omtag hållbar konsumtion och produktion
Gabriel Wikström, samordnare Agenda 2030

11.00

Cirkulär ekonomi – ett måste i framtiden
Åsa Domeij, ordf i delegationen för cirkulär ekonomi och hållbarhetschef Axfood

11.20

Goda exempel på cirkulär ekonomi - Hanna Engholm, Dalarnas försäkringsbolag, Örjan Jervedal, Ida Sjölund och Anna Gutke Bergqvist Östersunds kommun

11.50

Kultur

12.00

Lunch


Omvärldsbevakning

13.15

Läget i världen - Erika Bjerström, klimatkorrespondent SVT

13.35

Vad händer i EU? - Jytte Guteland, EU-parlamentariker

13.50

Kultur

14.05

Östersunds miljöpris


Helhetsperspektiv

14.15

Vikten av ett helhetsperspektiv - Caroline Byh, Glokala Sverige

14.30

Kafferast


Skogen

15.15

Skogsfrågan efter valet: behöver vi välja mellan biologisk mångfald och klimat? Mikael Karlsson

15.35

Panelsamtal om skogen


Avslutning

16.00

Sammanfattande medskick

16.15

Konferensen slut - dags att gå hem och göra jobbet


Med reservation för ändringar.

VAR:
Storsjöteatern, Östersund.
KOSTNAD:
Evenemanget är kostnadsfritt. Anmäld person som ej avbokar senast 18 september eller skickar ersättare debiteras 300 kronor.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
07 sep 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.


Jag önskar fika förmiddag:  * (obligatorisk)
Jag önskar fika förmiddag:


Jag önskar lunch: * (obligatorisk)
Jag önskar lunch:


Jag önskar fika eftermiddag: * (obligatorisk)
Jag önskar fika eftermiddag:


Logotyper för Länsförsäkringar, Östersunds kommun, Region Jämtlands Härjedalen, Länsstyrelsen Jämtlands län samt Globala målen.

Kontakt

Jimmy Nilsson

Miljömålssamordnare