Vind i kombination med snöfall på kalfjället i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

14 sep 2022 klocka 18.30 - 20.30

Seminarium - Olika bidrag att söka

Sommaräng och i bakgrunden skymtar skog

Vi berättar om bidragsformerna Lokala naturvårdssatsningen (LONA), Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA), fiskevårdsbidraget, bygdemedel och miljöinvesteringar inom landsbygdsprogrammet.

Länsstyrelsen vill med detta seminarium berätta om några bidragsformer med syfte att stödja lokala aktörer och kommuner i arbetet för:

 • bättre naturvård
 • friluftsliv
 • folkhälsa
 • förbättrad vattenmiljö
 • eller insatser för att bevara och/eller återintroducera hotade fiskarter och stammar, biotopvård och annat som gynnar den biologiska mångfalden.

Under seminariet kommer vi ge information om de olika bidragsformerna, vilka som kan söka dessa samt hur mycket som går att få i stöd.

Vi kommer även att ta upp hur de olika bidragen överlappar varandra och lagstiftning för olika typer av åtgärder som du som sökande bör känna till.

Ni kan redan nu läsa mer om LONA, LOVA, fiskevårdsbidraget, bygdemedel och miljöinvesteringar på vår hemsida.

Arrangör

Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Kontakt

Har du frågor om:

 • LONA
  • Maria Noro Larsson, telefon: 010-225 34 40
 • LOVA
  • Ann Kristin Eriksson, telefon: 010-225 36 02
 • Fiskevårdsbidrag
  • Joakim Svensson, telefon: 010-225 32 21
 • Miljöinvesteringar
  • Lisa Bois, telefon: 010-2253322
 • Bygdemedel 
  • Tor Palmqvist, telefon: 010-2253233

Välkommen till kvällseminariet!

Var:
Digitalt via Skype, länk skickas ut efter anmälan.
Kostnad:
Evenemanget är kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag:
11 sep 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.


Kontakt

Joakim Svensson

Länsfiskekonsulent/Samordnare fiske