Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

01 dec 2022 klocka 08.30 - 16.30

Del 2: Nationella kompetensteamets utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelsen Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtland och Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland välkomnar till grund- och fördjupningsdagar – med yrkesspecifik och tvärprofessionell samverkan.

Vid tre separata heldagar får du kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Du får också möjlighet att samverka och arbeta i yrkesspecifika och tvärprofessionella grupper samt ta del av verktyg och arbetssätt om hur du kan ge stöd till barn, unga och vuxna som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

För att få ta del av denna insats krävs det att du har gått del 1, grundutbildningen. Den äger rum den 19 oktober 2022.

Målgrupp

Insatsen riktar sig till yrkesverksamma inom förskola och skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, kommunjurister, polis och åklagare samt ideell sektor. En del av insatsen riktar sig även till chefer och HR inom respektive verksamhet samt politiker inom kommun och region.

Insatsen riktar sig endast till målgruppen samt personal till målgruppen i Jämtlands och Västernorrlands län.

Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att fördela platserna jämnt över länet samt mellan yrkesverksamma inom målgruppen.

Program

Del 1, 19 oktober 2022 :

  • Grundutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor fokus på utsatthet
  • Information om befintlig och ny lagstiftning på området
  • Motverka bortförandet av barn och/eller barn som kvarhålls utomlands mot sin vilja

Del 2, 1 december 2022 :

  • Yrkesspecifik fördjupningsutbildning för förskola och skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och åklagare samt ideell sektor.

Del 3, 19 april 2023:

Arrangör

Länsstyrelsen Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtland och Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland.

Frågor?

Har du några frågor kring evenemanget? Kontakta ansvarig vid Länsstyrelsen Jämtlands län.

Var:
Sundsvall
Kostnad:
Evenemanget är kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
01 nov 2022

Kontakt

Tone Morseth

Samordnare Mäns våld mot kvinnor