19 okt 2022 klocka 08.30 - 16.30

Del 1: Nationella kompetensteamets utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelsen Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtlands län och Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland välkomnar till grund- och fördjupningsdagar – med yrkesspecifik och tvärprofessionell samverkan.

Vid tre separata heldagar får du kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Du får också möjlighet att samverka och arbeta i yrkesspecifika och tvärprofessionella grupper samt ta del av verktyg och arbetssätt om hur du kan ge stöd till barn, unga och vuxna som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

För att få ta del av insatsens olika delar måste du medverka på del 1, grundutbildningen den 19 oktober 2022. Informationspass till chefer och politiker undantaget.

Målgrupp

Insatsen riktar sig till yrkesverksamma inom förskola och skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, kommunjurister, polis och åklagare samt ideell sektor. En del av insatsen riktar sig även till chefer och HR inom respektive verksamhet samt politiker inom kommun och region.

Insatsen riktar sig endast till målgruppen samt personal till målgruppen i Jämtlands och Västernorrlands län.

Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att fördela platserna jämnt över länet samt mellan yrkesverksamma inom målgruppen.

Program

Del 1, 19 oktober 2022 :

  • Grundutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor fokus på utsatthet
  • Information om befintlig och ny lagstiftning på området
  • Motverka bortförandet av barn och/eller barn som kvarhålls utomlands mot sin vilja

Del 2, 1 december 2022 :

Del 3, 19 april 2023:

Arrangör

Länsstyrelsen Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtland och Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland.

Frågor?

Har du några frågor kring evenemanget? Kontakta ansvarig vid Länsstyrelsen Jämtlands län.

Var:
Digitalt
Kostnad:
Evenemanget är kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
19 sep 2022

Kontakt