23- 24 aug 2022 klocka 12.30 - 12.30

Grundkurs för skydd mot otillbörlig informationspåverkan

Anonym man med svart hoodie sitter framför tre bildskärmar.

Foto: Andrej Popov/Mostphotos

Pålitlig information är ett måste i en krissituation. Det kan illvilliga aktörer försöka störa för att sänka vår försvarsvilja och tilltro till samhället. Den nybildade Myndigheten för psykologiskt försvar har verktygen för att stå emot.

Om kursen

Tid

Från tisdagen den 23 augusti 11.30 till onsdagen den 24 augusti 13.30.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal som arbetar med kommunikation, säkerhetssamordning och krisberedskap i Jämtlands eller Västernorrlands län och som är anställda i en kommun, på regionen, på länsstyrelsen eller hos Polismyndigheten.

Innehåll

Centrala begrepp, tekniker och metoder inom informationspåverkan, strategiska narrativ och målgruppsanpassning, opinionsbildning i mediesystemet, sårbarheter i det svenska samhället och tekniker för att möta informationspåverkan genom faktabaserad eller argumentbaserad respons.

Urval

Antalet platser är begränsat till 25 deltagare. Det betyder att varje organisation bara kan representeras av en medarbetare. Men anmäl gärna fler än en så att vi har reserver. Antagningsbesked/reservplaceringar skickas ut så fort som möjligt efter sista anmälningsdag.

Förarbete

Deltagaren ska ha genomfört MSB:s Webbkurs för skydd mot informationspåverkan Länk till annan webbplats. eller ha motsvarande kunskaper.

Efterarbete

Efter den lärarledda delen av kursen förväntas deltagaren göra en skriftlig individuell uppgift som tar ungefär två timmar.

Kostnad

MPF betalar för lokal, övernattning, luncher och kursmiddag i anslutning till kursen. Varje deltagare betalar sina egna resekostnader.

Specialkost, allergier och hjälpmedel

Om du har kostallergier eller behov av hjälpmedel kontaktar du henrik.harr@lansstyrelsen.se.

Program

Läs programmet här Pdf, 385.1 kB.

Var:
Clarion Hotel Grand, Prästgatan 16 i Östersund
Kostnad:
Myndigheten för psykologiskt försvar betalar för lokal, övernattning, luncher och kursmiddag i anslutning till kursen. Varje deltagare betalar sina egna resekostnader.
Sista anmälningsdag:
10 aug 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 10 augusti klockan 23.59.

Kontakt

Therese Svedin

Kommunikatör

Henrik Harr

Kommunikatör