Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

22 aug 2022 klocka 10.30 - 14.00

Fältdag - Spannmål, fågelskrämmor och odlingsrösen i Ragunda

Bild på spannmål

Länsstyrelsen bjuder in lantbrukare till en fältdag i samverkan med LRFs lokalavdelning i Ragunda. Välkommen!

Länsstyrelsens handläggare inom fågel- och klövvilt samt biotopskydd deltar, liksom rådgivarna Hanna Appelros och Ninni Nordlund.

Vi pratar om

  • erfarenheter från årets spannmålsodling (skadegörare, nyttodjur och växtnäring).
  • hur man skrämmer tranor och gäss (visning av skrämselutrustning)
  • stenrösen, stenmurar och fältkanter - gör de nytta, eller kan vi ta bort dom?
  • värden och regler för biotopskyddad mark.

LRFs lokalavdelning bjuder på lunchmacka och kaffe.

Anmälan för att få information om var vi samlas till hanna.appelros@lansstyrelsen.se eller via sms till 070-395 33 49.

VAR:
Ragunda
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
18 aug 2022

Kontakt

Hanna Appelros

Rådgivare växtodling