Risk för gräsbrand i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

11 jul 2022 klocka 18.30 - 21.00

Fältvandring i spannmål med mera

Fält, himmel, träd

Länsstyrelsen bjuder in till fältvandring med erfarenhetsutbyte, tillsammans med den försöksansvarige på Torsta Lars Tirén, växtodlingsrådgivare från Hushållningssällskapet Sigrid Tirén och Lina Norrlund från Växtskyddscentralen i Uppsala.

Länsstyrelsen bjuder in till fältvandring med erfarenhetsutbyte, tillsammans med den försöksansvarige på Torsta Lars Tirén, växtodlingsrådgivare från Hushållningssällskapet Sigrid Tirén och Lina Norrlund från Växtskyddscentralen i Uppsala. Vi utgår bland annat från observationer från graderingar av spannmål på gårdar i länet, samt från demonstrationsodlingar och försöksodlingar på Torsta. Vi fokuserar på spannmålsodling, framför allt integrerat växtskydd och gödsling. Även rybs, skadegörare, ogräs och nyttodjur diskuteras.

Anmälan till hanna.appelros@lansstyrelsen.se eller via sms till 070-395 33 49 för att få information om var vi samlas. Hushållningssällskapet bjuder på fika.

tre loggor

Följ gärna med löpande under säsongen vad som händer i årets demonstrationsodlingar och försöksodlingar. Gå in på www.torsta.se Länk till annan webbplats. under Landsbygdsutveckling/Försöksstation, Försöksstation – Torsta Länk till annan webbplats.. Se ”Händer i fält" längst ner på sidan.

Var:
Ås
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
08 jul 2022

Kontakt

Hanna Appelros

Rådgivare växtodling