Aktuella vädervarningar i Jämtlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

29 aug 2022 klocka 18.30 - 21.00

Fältvandring i vall och spannmål

Odlingslandskap med jordbruksmaskin i bakgrunden

Vi delar erfarenheter från odlingssäsongen och följer upp särskilt intressanta observationer från demonstrationsodlingar och försök av både vall och spannmål.

Länsstyrelsen bjuder in tillsammans med Lars Tirén, försöksansvarig på Torsta och Sigrid Tirén. växtodlingsrådgivare från Hushållningssällskapet. Målgruppen är lantbrukare.

Anmälan till hanna.appelros@lansstyrelsen.se eller via sms till 070-395 33 49 för att få information om var vi samlas.

Följ gärna med, löpande under säsongen, vad som händer i årets demonstrationsodlingar och försöksodlingar. Gå in på www.torsta.se Länk till annan webbplats. under Landsbygdsutveckling/Försöksstation, Försöksstation – Torsta Länk till annan webbplats.. Se ”Händer i fält" längst ner på sidan.

VAR:
Ås
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
26 aug 2022

Kontakt

Hanna Appelros

Rådgivare växtodling