Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

19 maj 2022 klocka 13.00 - 14.15

Att styra och leda mot ett hållbart samhälle – med jämställdhet och jämlikhet som ingång

Folkmassa med människor

Likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar – det är syftet med SKR:s Modellkoncept för jämställdhet.

I satsningen Modellkommuner och Regioner utvecklar deltagarna sitt arbete med jämställdhetsintegrering av styrning och ledning, genom att systematiskt jämföra arbetssätt med varandra. Satsningen bygger på ett koncept för ömsesidigt lärande och utbyte av erfarenheter (benchmarking) som pågår under två års tid.

Lyssna till SKR: s projektledare Åsa Thörne Adrianzon om vad som krävs för att kunna gå med i satsningen modellkoncept för jämställdhet. Ta del av erfarenheterna i det förändringsarbete som Kramfors kommun just nu genomför, genom kommunalråd Malin Svanholm och kommundirektör Peter Carlstedt.

Mågrupp

Beslutsfattare (tjänstepersoner och politiker) samt strateger

Program

13.00 - 13.05: Välkomna

13.05 - 13.45: Vad innebär modellkonceptet för jämställdhet? Åsa Thörne Adrianzon, projektledare SKR

13.45 - 14.05: Resultat och vinster - erfarenheter från modellkommunen Kramfors kommun. Malin Svanholm, kommunalråd och Peter Carlstedt, kommundirektör

14.05 - 14.15: Frågor och summering

Frågor?

Vid frågor vänligen kontakta,

Jenny Långström
Länsstyrelsen Västernorrland
jenny.langstrom@lansstyrelsen.se

Ingegärd Pettersson
Länsstyrelsen Jämtland
ingegärd.pettersson@lansstyrelsen.se

VAR:
Digitalt via Zoom
KOSTNAD:
Evenemanget är kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
16 maj 2022

Kontakt