03 maj 2022 klocka 11.30 - 12.30

Myndighetsspaning: Vart är vi på väg? Utvecklingen och trender inom transportsektorn

Bild som laddas med el

Välkomna till myndighetsspaning med Trafikanalys! Transporter och resande efter pandemin, i krigets Europa och med hållbarhet i fokus. Trender och mottrender.

Från hästar till elbilar – De senaste 200 åren har inburit ett teknikskifte inom transportområde. På kort tid kan vi transportera både personer och gods på relativt kort tid över, inte bara långa sträckor, men även över oceaner och mellan kontinenter.

Mobilitetens exponentiella ökningen omformade samhället, men med tiden visade det sig att vi fick betala ett pris i form av effekter på miljö och klimat.

Pandemin skapade förändringar

Samtidigt ser vi flera nya trender. Förutom ett fortsatt fokus på hållbarhet har pandemin inneburit en ökad digitalisering och fler resfria möten, fokus på det lokala och nära, diversifiering av godsflöden och mer i lager.

Resande stabiliseras på en lägre nivå, särskilt för tjänsteresor, men också för arbetsresor och långväga fritidsresor. Samtidigt har den interregionala tillgängligheten minskat och är på den lägsta nivån.

Är det ett paradigmskifte?

Myndighetsspaningen leds av Florian Stamm från Trafikanalys.

Myndighetsnätverket arrangerar

Vad är Myndighetsnätverket?

  • Sedan starten 2019 har nätverket växt till att idag omfatta 10 myndigheter samt Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen.
  • Allt vi gör grundar sig i en gemensam vilja att stärka varandra genom konstruktiva samarbeten och skapa nya vägar mellan våra verksamheter.
  • Målet med nätverket är att bygga upp en regional samarbetsorganisation som underlättar kunskapsdelning, rekrytering, utbildningar och nätverkande i olika frågor.

Läs mer om nätverket på myndigheterijamtland.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Efteranmälningar skickas till maria.anstett-rim@lansstyrelsen.se

Logotyp Myndighetsnätverket i Jämtlands län
Var:
Digitalt via Zoom eller från Samverkets lokaler på Biblioteksgatan 9, Östersund.
Kostnad:
Evenemanget är kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag:
02 maj 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 2 maj klockan 12.00.

Kontakt