07 apr 2022 klocka 09.00 - 15.00

Hur kan vi stoppa våld i ungas nära relationer?

Unga vuxna i närbild

Myndighetssamverkan Tillsammans mot våld lyfter våld i ungas nära relationer som tema vid årets samverkansdag 2022.

Bakgrunden är att de samverkande parterna i sina nulägesbilder ser en ökad utsatthet men också en svårighet att nå gruppen unga i sina verksamheter.

Vår målgrupp

Vi vänder oss till aktörer som kommer i kontakt med våld i ungas nära relationer. Exempel är beslutsfattare och operativ personal i Jämtlands län.

Föreläsare:

Mikis Kanakaris

  • Verksamhetsutvecklare och coach på stiftelsen 1 000 Möjligheter - en ungdomsjour som arbetar förebyggande mot killar och unga mäns våld mot tjejer.
  • 1 000 Möjligheter driver stödplattformarna Ungarelationer.se Länk till annan webbplats. mot våld i ungas relationer.
  • 1 000 Möjligheter driver också Ellencentret för unga som har erfarenhet av exempelvis det som kallas sugardating (ett arrangemang mellan en äldre och en yngre part som ingår ett avtal om ersättning för deras relation).

På 1000 möjligheter är Mikis särskilt ansvarig för våldspreventiva insatser riktade till unga killar.

Som utbildad ungdoms-coach har han lång erfarenhet av utvecklingsarbete och förändringsprocesser. Det gäller både individuellt och i grupp, bland annat inom näringslivet.

Han har även arbetat med våldsutövare, bland annat inom kriminalvården.

Sibel Korkmaz

  1. Socionom och filosofie doktor i socialt arbete vid Stockholms universitet.
  2. Sibel forskar om våld i ungas nära relationer.
  3. Kommer att presentera resultat från den första större svenska studie som specifikt fokuserar på våld i just ungdomars nära "romantiska" relationer.

Aktörer från länet ger en bild av hur det ser ut i Jämtlands län.

Program

 

Program torsdag 7 april

Tid

Innehåll

09.00

Teknikcheck

09.15

Ledningsgruppen inleder dagen tillsammans med företrädare för myndighetssamverkan Tillsammans mot våld.

09.30

Våld i ungas nära relationer, Sibel Korkmaz

10.10

Paus

10.30

1000 möjligheter, Mikis Kanakaris

12.00

Lunch

13.00

Ungas utsatthet för våld i Jämtlands län, Josefin Söderström

13.30

Hur kan elevhälsan och hälso- och sjukvården arbeta med upptäckt med hjälp av Sexit, Maria Lindgren och Helena Danielsson

14.00

 Fika

14.20

Så arbetar kommunerna i Jämtlands län med våldsutövare, Cecilia Olofsson och Linda Johannesson

14.50

Sammanfattning

15.00

Avslutning

Arrangörer

Ledningsgruppen Tillsammans mot våld, Länsstyrelsen Jämtlands län i samverkan med länets åtta kommuner, Region Jämtland Härjedalen, Polisen samt Åklagarmyndigheten.

Välkommen!


Logotyp för Tillsammans mot våld
Var:
Digitalt via länk. Länk skickas till den mejladress du uppger vid anmälan.
Kostnad:
Evenemanget är kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag:
24 mar 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 24 mars klockan 23.59.

Kontakt